Attīstības programmas iedzīvotāju aptaujas anketa

Līdz pat 10. septembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju aizpildīt iedzīvotāju aptaujas anketu un tādejādi dot savu ieguldījumu jaunās novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes procesā.
Aicinām pagasta iedzīvotājus būt aktīviem, novērtēt pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu līdzšinējā periodā un izteikt priekšlikumus par darāmajiem darbiem, sasniedzamajiem mērķiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmākajos gados pagastā un novadā!
Izteikt savus viedokļus un priekšlikumus aicināti gan šobrīd Alūksnes novadā dzīvojošie iedzīvotāji, gan arī tie novadnieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novadā, taču faktiskā dzīves vieta atrodas citviet Latvijā vai pasaulē.
Aptaujas anketu iespējams aizpildīt:
· Elektroniski https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d,

Līdz pat 10. septembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju aizpildīt iedzīvotāju aptaujas anketu un tādejādi dot savu ieguldījumu jaunās novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes procesā.Aicinām pagasta iedzīvotājus būt aktīviem, novērtēt pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu līdzšinējā periodā un izteikt priekšlikumus par darāmajiem darbiem, sasniedzamajiem mērķiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmākajos gados pagastā un novadā!Izteikt savus viedokļus un priekšlikumus aicināti gan šobrīd Alūksnes novadā dzīvojošie iedzīvotāji, gan arī tie novadnieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novadā, taču faktiskā dzīves vieta atrodas citviet Latvijā vai pasaulē.Aptaujas anketu iespējams aizpildīt:· Elektroniski https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d,· Klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē,· Klātienē Alūksnes novada Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8, Alūksnē,· Klātienē visās novada pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.