Bibliotekāro un informācijpratības stundu piedāvājums

NosaukumsĪss aprakstsMērķauditorijaIlgums (minūtes)Vieta/ kontaktiPieteikšanās kārtība
Bibliotēkā dzīvo grāmatasBērnus  sagaida Bibliotēkas Pele, kura viņiem izstāsta par to, kas ir bibliotēka un ko var darīt bibliotēkā, iepazīstina ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bērni uzzina arī to, kā grāmatas nonāk bibliotēkā un kā tās bibliotēkā tiek izvietotas plauktos. Bibliotekāre parāda bērniem, kā grāmatas tiek izsniegtas lasītājiem un kā – saņemtas. Pēc tam Bibliotēkas Pele izvadā bērnus ekskursijā pa visiem 3 bibliotēkas ēkas stāviem, kur katrā no tiem darbinieks īsi pastāsta, kas notiek konkrētajā stāvā un nodaļā.PII audzēkņi 1.klašu skolēni30 minūtesAlūksnes novada bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 3 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
Meklē un atrodi!Skolēni tiek iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamo uzziņu literatūru – enciklopēdijām un vārdnīcām, informācijas meklēšanas iespējām, kā arī datubāzi Letonika, tajā pieejamajām enciklopēdijām, vārdnīcām, pilntekstu grāmatām un citām iespējām, meklējot informāciju. 2.-4.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 3 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
Datubāze www.letonika.lv – palīgs mācībāsSkolēni tiek iepazīstināti ar datubāzi Letonika, kas ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju. Praktiskais uzdevums.5.-9.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 3 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
Grāmatu stunda bibliotēkāPirmskolas vecuma bērni un skolēni tiks iepazīstinās bibliotēkā pieejamajām grāmatām un citiem resursiem par konkrētu jūsu izvēlēto tematu (iepriekš to saskaņojot).PII audzēkņi
1.- 9.klašu skolēni
30-40  minūtesAlūksnes novada bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 7 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
Jauno grāmatu

stunda bibliotēkā

Skolēni tiks iepazīstināti ar jaunākajām latviešu un ārzemju autoru grāmatām konkrētam vecumposmam.1.- 9.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 7 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
20 latviešu autoru grāmatas, kuras vērts izlasītPrezentācijas formā skolēni tiks iepazīstināti ar latviešu autoru bērnu grāmatu labākajiem izdevumiem (zelta klasika)-J.Jaunsudrabiņa, I.Ziedoņa, A.,Sakses, A.Brigaderes u.c. darbiem. 4. – 6. klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 3 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
Esi drošs internetā!Pirmskolas vecuma bērni un skolēniem medijpratības stundā, kurā runāsim  par drošību internetā un atbildību, lietojot sociālos tīklus.PII audzēkņi 1.-4.klašu skolēni
5.-9.klašu skolēni
30-40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 3 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
Novadpētniecības spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu!”Piedāvājam izspēlēt lielformāta grīdas spēli, lai labāk iepazītu Alūksnes novadu un tā vēsturi5.-9.klašu skolēni90 minūtesAlūksnes novada bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
T. 64322196
Mob. 25403935
biblioteka@aluksne.lv
Vismaz 3 dienas līdz plānotā pasākuma apmeklējumam
E-resursi “gaismas tīklā”Ieskats publiskajās bibliotēkās pieejamajās datubāzēs:
abonētajās datubāzēs Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkā News.lv;
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā Lndb.lv;
portālā Filmas.lv;
Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālā Diva.lv.
Neierobežota piekļuve datubāžu saturam pieejama tikai “gaismas tīklā” – no publisko bibliotēku datoriem.
9.-12.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties- vismaz 5 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
3td E-grāmatu bibliotēkaIeskats 3td E-grāmatu bibliotēkā https://3td.lv/ , kurā ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā. Informācija par reģistrēšanos, izmantošanas noteikumi u.c.9.-12.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties- vismaz 3 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Elektroniskais katalogs – tas ir vienkāršiIepazīšanās ar Alūksnes reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu:
izdevumu meklēšana katalogā pēc dažādiem kritērijiem, grāmatas atrašanās vietas un statusa noteikšana;
nepieciešamā literatūras saraksta izveidošana;
autorizētā lietotāja datu saņemšana;
attālinātās grāmatu pasūtīšanas un rezervēšanas iespējas;
iespieddarbu lietošanas termiņa pagarināšana;
praktiskais uzdevums.
9.-12.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties- vismaz 3 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Jauno grāmatu stundaSkolēni tiks iepazīstināti ar jaunākajiem un vērtīgākajiem bibliotēkā saņemtajiem izdevumiem, īpašu uzmanību veltot oriģinālliteratūras darbiem.
Apskatā tiks sniegts neliels ieskats autora biogrāfijā, kā arī informācija par viņa darbu.
Iespēja sagatavot grāmatu apskatu par jūsu izvēlēto tematu- iepriekš to saskaņojot.
9.-12.klašu skolēni
5.-7.klašu skolēni
40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties- vismaz 7 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Novadpētniecības resursi bibliotēkāIepazīšanās ar bibliotēkā pieejamajiem novadpētniecības resursiem:
ar novada vēsturi saistītie izdevumi, materiālu apkopojumi tematiskajās mapēs, CD, DVD u.c.
bibliotēkas veidotā novadpētniecības datu bāze internetā, informācijas meklēšana tajā;
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā pieejamie resursi par novadu.
9.-12.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties- vismaz 5 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Senās grāmatas stāstsStundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar vecākajām grāmatām Alūksnes novada bibliotēkas krājumā, kas izdotas līdz 1940.gadam. Tiks sniegts neliels ieskats par grāmatas autoru, literāro darbu, tulkotāju, izdošanas vietu un izdevēju, raksturota vēsturiskā situācija.9.-12.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties- vismaz 3 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Latviešu detektīvsSkolēni tiks iepazīstināti ar detektīva kā piedzīvojumu žanra attīstību latviešu literatūrā no 20.gadsimta sākuma līdz spilgtākajiem mūsdienu autoriem. Sniegts
ieskats Anatola Imermaņa, Andra Kolberga, Daces Judinas u.c. pazīstamu autoru daiļradē.
9.-12.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties – vismaz 5 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Vēsturisko romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”Literatūras apskatā skolēni tiks iepazīstināti ar romānu sērijas tapšanas ideju, kā arī būs iespēja ieskatīties Latvijas 20. gadsimta vēstures lappusēs caur mūsdienu autoru darbiem.10.-12.klašu skolēni40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties – vismaz 3 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Romānu un monogrāfiju sērija
“Es esmu…”
Tiks sniegts ieskats jaunajā grāmatu sērijā “Es esmu…” par latviešu rakstniekiem, kas dzīvojuši 19. un 20. gadsimtā un kuru darbi pieskaitāmi latviešu literatūras klasikai – Ivande Kaija, Vilis Lācis, Jānis Poruks, Jānis Ziemeļnieks, Jānis Ezeriņš u.c.10.-12.klašu skolēni,
ikviens interesents
40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties – vismaz 3 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma
Ceļojums Skaidrītes Kaldupes pasaku zemēLiteratūras apskatā ietverts stāstījums par Skaidrītes Kaldupes daiļradi un sniegts ieskats autores literāro pasaku krājumos.9.-12.klašu skolēni,
ikviens interesents
40 minūtesAlūksnes novada bibliotēka
Tālr. 25403935
64322197
biblioteka@aluksne.lv
Iepriekš piesakoties – vismaz 3 dienas pirms plānotā pasākuma apmeklējuma