Darbinieki

Informācija (2020) par   ALŪKSNES  pilsētas bibliotēkas   darbiniekiem

Vārds, uzvārds
Amats
Laika periods
Alma Bindemane
Bibliotēkas dibinātāja un pirmā direktore
1944. gada septembris – 1963. gada decembris
Aina  Keomegi
Direktore
Vecākā bibliotekāre
Metodiķe
1952. gada 1. septembris – 1989. gada 17. decembris
(1963. gads -1969. g. – direktore)
Aija Plūme
Direktore
Pārvietojamo bibliotēku fonda pārzine, bibliogrāfe
1967. gada 17. jūlijs – 2013. gada 4. septembris
(1969. gada 1. februāris – 1973. gada 18. septembris direktore)
Biruta Tempa
Pārvietojamo bibliotēku vadītāja
Direktore
1972. gada 15. aprīlis – 1973. gada 18. septembris
(1973. gada 18. septembris – 1986. gada 7. aprīlis direktore)
Dace Ķerzuma
Direktore
1986. gada 22. augusts – 1987. gada 1. oktobris
Eljo  Klinte
Lasītavas vadītāja
Direktore
Bibliotekāre Bērnu literatūras nodaļā
1967. gada 14. aprīlis – 1987. gada 1. oktobris –
(1987. gada 1. oktobris – 2002. gada 31. maijs direktore)
2002. gada 31. maijs – 2009. gada 31. jūlijs
 
Iveta Ozoliņa
Vecākā bibliotekāre
Galvenā metodiķe
Direktore
1987. gada 1. augusts – 2002. gada 1. jūnija
(no 2002. gada 1. jūnija  direktore – turpina darbu)
Benita Žagariņa
(Dzilna – Paikena)
Lasītavas pārzine
Alūksnes bērnu bibliotēkas vadītāja
1952. gada 29. augusts – 1988. gada 12. jūnijs
Ausma Šneidere
Bibliotekāre
Abonementa vadītāja
Bibliogrāfe
1954. gada 12. oktobris – 1977. gada 30. aprīlis
Austra  Baltā
Pārvietojamo bibliotēku vadītāja
Bibliotekāre
Bibliotekāre Alūksnes bērnu bibliotēkā
1961. gada 25. jūlijs – 1992. gada 16. maijs
Laima Arāja
Darbiniece Bērnu bibliotēkā
1957.  – ?
Vija  Bērziņa
Pārvietojamo bibliotēku vadītāja
1961. gada decembris – 1966. gada decembris
Lūcija Indāne
Lasītavas vadītāja
1963. gada marts
Anna Celmiņa
Lasītavas vadītāja
1963. gada 1. marts – 1967. gada 10. aprīlis
Velga Kalēja
Bibliotekāre
1967. gada 12.decembris – 1972. gada 31. marts
Pārsla Osimova
Bibliotekāre
1970. gada 1. augusts – 1972. gada 2. maijs
Silvija Bērziņa
Bibliotekāre
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja
1972. gada 3. marts – 1992. gada 16. maijs
Vija Puzule
Bibliotekāre
Metodiķe
1974. gada 1. jūlijs – 1981. gada 1. decembris
Laila Zaķe
Alūksnes pilsētas bērnu bibliotēkas metodiķe
Alūksnes rajona centrālās bibliotēkas metodiķe
Bibliotekāre
1962 .gada 1. septembris – 2008. gada 30. aprīlis
Vija Gustiņa
Bibliotekāre
Vecākā redaktore
Vecākā bibliotekāre
1974. gada 1. novembris – 1992. gada 16. maijs
Marina Saveļjeva (Glazkova)
Bibliotekāre
1974. gada 1. novembris – 1979. gada 25. maijs
Meta Alvatere (Stare)
Māksliniece noformētāja
1974. gada 11. oktobris – 1976. gada 1. janvāris
Dzintra Klince
Nestacionārās apkalpošanas
Nodaļas vadītāja
Vecākā bibliotekāre
Metodiķe
Direktora vietniece
Lasītavas vadītāja
1974. gada 20. novembris – 2011. gada 1. jūnijs
Ārija Bite
Bibliotekāre abonementā
1975. gada janvāris – strādā īsu laiku
Spodra Matisāne (Strada)
Bibliotekāre
Vecākā bibliotekāre
Abonementa vadītāja
1975. gada 1. jūlijs – 1987. gada 1. septembris
Anita Zvejniece  
Bibliotekāre
1976. gada 15. jūlijs – 1977. gada 31. janvāris
Dzidra Bauere
Māksliniece noformētāja
Vecākā bibliotekāre
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
1976. gada 19. augusts – 2019. gada 31. decembris
 
Vanda Leiškalne
Bibliotekāre
1976. gada 15. oktobris – 1977. gada 9. janvāris
Silvija Mūrniece (Jakupāne)
Bibliotekāre
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja
Abonementa vadītāja
Metodiķe
1977. gada 1. augusts – 2020. gada 5. oktobris
Inta Palma (Jurka)
Bibliogrāfe
Redaktore
Vecākā metodiķe
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja
1977. gada 15. oktobris – 2011. gada 15. septembris
Vija Slaucītāja (Jirgensone)
Bibliotekāre
1977. gada 10. janvāris – 1977. gada 15. augusts
Ira Ņezlobina (Galkina)
Bibliotekāre
1979. gada 27. augusts – 1980. gada 1. jūlijs
Ilze Heinrihsone (Bāliņa)
Bibliotekāre
1980. gada 1. februāris – 1985. gada 11. augusts
Sarmīte Švūkste (Lizinska)
Vecākā bibliotekāre
1980. gada 1. augusts – 1981. gada 6. jūlijs
Sandra Magaziņa (Strada)
Bibliotekāre
1981. gada 2. decembris – 1982. gada 28. februāris
Varita Sarmule (Mieze)
Bibliotekāre
1982. gada 1. janvāris – 1982. gada 2. augusts
Guntra Skrina (Ūdre)
Bibliotekāre
1982. gada 2. augusts – 1985. gada 12. decembris
Mudīte Rusakova
Bibliotekāre
1982. gada 1. septembris – 1992. gada 16. maijs
Inga Vīksniņa
Bibliotekāre
Vecākā bibliotekāre
1982. gada 1. septembris – 2007. gada 2. janvāris
Inese Leimane  (Ķīsele)
Operatore
Vecākā bibliotekāre
Bibliotekāre
1982. gada 23. novembris – turpina darbu
Ilze Ziņģe (Pedece)
Bibliotekāre
1984. gada 27. augusts – 1985. gada 1. jūlijs
Marta Krūmiņa
Bibliotekāre
1985. gada 3. septembris – strādā īsu laiku
Eva Mazika (Kļaviņa)
Bibliotekāre
1985. gada 4. septembris – 1986. gada 13. maijs
Sandra Danenberga (Avotiņa)
Bibliotekāre, KAN darbiniece, KAN vadītāja
1986. gada 1. aprīlis – 1992. gada 25. novembris,
2007. gada 1. marts – turpina darbu
Flora Čubarova (Fatkuļina)
Bibliotekāre
Galvenā bibliotekāre
1986. gada 1. augusts – turpina strādāt
Inga Vītola (Pindre)
Bibliotekāre
1987. gada 1. septembris – 1989. gada 3. oktobris
Ingūna Beķere
Bibliotekāre
1990. gada 1. marts – 1990. gada 30. aprīlis
Alvīne Jansone
Apkopēja (Almas Bindemanes māsa un palīdze darbā)
1944. gads – 1950-tie gadi
Meta Baltiņa
Apkopēja
1967. gada 15. septembris – 1974. gada 15. janvāris
Liesma Siņeļņikova
Apkopēja
1974. gada 12. novembris – 1979. gada 19. februāris
Berta Rasima
Apkopēja
1979. gada 1. marts – 1980-tie gadi
Ausma Klinte
Apkopēja
1977. gada 29. augusts – 1978. gada 21. augusts
Ženija Pilts
Apkopēja
1970-tie gadi
Ināra Grebūne
Apkopēja
1984. gada 7. maijs – turpina darbu
Inta Dūviņa
Apkopēja
1997. gada 24. maijs – turpina darbu
Antons Balodis
Datorspeciālists
2007. gada 2. janvāris – turpina darbu
Ieva Račika (Zeile)
Bibliotekāre bērnu literatūras nodaļā
2008. gada 1. septembris – 2012. gada 13. augusts
Maija Semjonova
Bibliogrāfe
2014. gada 6. janvāris – turpina darbu
Anita Zača
Galvenā bibliotekāre
2020. gada 2. janvāris – turpina darbu
Elita Kalme (Solovjova)
Bibliotekāre
1997. gada 24. maijs – turpina darbu
Agrita Nagle
Galvenā bibliotekāre
2016. gada 1. jūlijs – 2017. gada 10. decembris
Kārlis Palms
Saimniecības pārzinis
2011.gada 1. februāris – 2022.gada 31.janvāris
Elita Solovjova-Kalme Bibliotekāre bērnu literatūras nodaļā 2007.gada 2. maijs – 2019.gada 6.jūnijs
Zane Drozdova Bibliotekāre bērnu literatūras nodaļā 2012.gada 5.decembris – 2019.gada 14.augusts