Pakalpojumi

Abonētās datu bāzes

Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv ), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )

Apmācības un konsultācijas

Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām. Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos resursos, konsultācijas datora un interneta lietošanas pamatprasmēs, e-pakalpojumu izmantošanā.

Pieteikties pa tālr. 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

Audiogrāmatas

Iespēja saņemt un klausīties audiogrāmatu, ja parasto nevarat lasīt.
Audiogrāmata atbilst grāmatas saturam parastajā drukā, kas nolasīts audiāli. Audiogrāmatas tiek piedāvātas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājuma.

Datori un internets

Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā;

Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām;

E-grāmatas

Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas

Elektroniskais katalogs

Apmeklējiet https://aluksne.biblioteka.lv

Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes reģiona bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs

Elektroniskā dokumentu piegāde

Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

Filmas, digitalizētie video un audio ieraksti

Skaties latviešu filmas www.filmas.lv
Skaties digitalizētos audio un video ierakstus www.diva.lv

Publisko bibliotēku tīkla pakalpojumi

Neierobežota piekļuve Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas saturam www.lndb.lv, latviešu filmu portālam www.filmas.lv, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālam www.diva.lv

Informācija par novadu

Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Alūksnes un Apes novadu un novadniekiem. Novadpētniecības krājumā atrodamas grāmatas, raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām, DVD u.c. Daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa darbības jomām un ir sakārtoti atsevišķās mapēs. Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas novadpētniecības materiālu datubāzē https://aluksne.biblioteka.lv, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par krājumā pieejamajiem materiāliem, atsevišķiem ierakstiem- arī pilnteksti.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv 

Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv

Jauno grāmatu dienas

Katra mēneša pēdējā pirmdienā bibliotēkā izstāde un plkst.12 apskats par jaunākajām grāmatām un citiem izdevumiem

Kopēšana, izdruka

Kopēšanas darbi un datorizdrukas (maksas pakalpojums)

Krājums

Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas. Lietotājiem pieejamas latviešu filmas DVD formātā un klausāmgrāmatas CD formātā

Izstādes

Tematiski pasākumi

Bibliotēkā regulāri ir skatāmas literatūras, mākslas, radošo darbu, novadpētniecības materiālu izstādes un ir iespēja apmeklēt izglītojošus pasākumus, notiek tikšanās ar grāmatu autoriem u.c. Sekojiet informācijai www.albibl.lv

Nakts abonements, svētku un izejamo dienu abonements

Grāmatu, kas atrodas lasītavā, izsniegšana uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās līdz nākošās darba dienas rītam vai uz svētku un izejamām dienām

Skenēšana

Skenēšana, kas ļauj informāciju saglabājot digitālā formātā.

SBA- Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes novada bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

Spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu!”

Spēle pieejama 2 formātos- kā galda spēle un kā lielformāta grīdas spēle.
Spēles pamatā izmantota līdzība ar mums visiem zināmo galda spēli Cirks, spēlē integrējot jautājumus, kas saistīti ar mūsu novadu. Spēli iespējams spēlēt telpās un brīvā dabā labvēlīgos laikapstākļos. Spēli bez maksas izmantot var jebkura novada kultūras, izglītības iestāde, darba kolektīvs vai interesentu grupa, iepriekš piesakoties Alūksnes novada bibliotēkā- rakstot biblioteka@aluksne.lv vai zvanot 25403935, 64322197

Uzziņas

Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.

Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv vai apmeklē bibliotēku Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē