Piekļūstamības paziņojums

Alūksnes novada bibliotēka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Alūksnes novada bibliotēkas tīmekļa vietni http://albibl.lv/.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Šajā tīmekļvietnē Jums ir iespējams:

  • Pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru;
  • Tuvināt saturu;
  • Mainīt kontrastu.

Vairāk informācijas par piekļūstamību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās: https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

Alūksnes novada bibliotēkas tīmekļa vietne http://albibl.lv/ daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445 :

  • Daļai no attēliem trūkst alternatīvie teksti,
  • Pamatkrāsas var sagādāt problēmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet pieejami dažādi kontrastu risinājumi.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 17.07.2023. Izvērtēšanu veica Antons Balodis, Alūksnes novada bibliotēkas IT administrators.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

No 01.01.2024. saturs mājaslapā tiks ievietots gan attēlu veidā, cenšoties nodrošināt arī alternatīvo saturu, gan arī teksta veidā. Līdz nākošajai izvērtēšanai, iespēju robežās, tiks novērstas citas nepilnības, kas saistītas ar piekļūstamību.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: biblioteka@aluksne.lv

Zvaniet: +371 25664421

Adrese: Lielā Ezera iela 24, Alūksne, LV-4301

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

biblioteka@aluksne.lv; Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Pārraugošā iestāde- Alūksnes novada pašvaldība, dome@aluksne.lv; Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 17.07.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Iveta Ozoliņa, Alūksnes novada bibliotēkas direktore