Europe Direct

Europe Direct centrs Gulbenē

Europe Direct centrs Gulbenē izveidots Gulbenes novada bibliotēkā. Projekta aktivitātes norisinās Gulbenes novada bibliotēkā un centra filiālēs – Alūksnes pilsētas bibliotēkā un Madonas novada bibliotēkā.

Informācijas centra izveides galvenais mērķis – nodrošināt visiem iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētas teritorijā viegli pieejamu informāciju par Eiropas Savienības darbības jomām, īpaši par to, kā tās ietekmē viņu dzīvi ikdienā.

EUROPE DIRECT centrs GulbenēO.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401, tel.: 64471335, 
e-pasts: gulbenes_bibl@latnet.lv
EUROPE DIRECT centra Gulbenē Madonas filiāleSkolas iela 12, Madona, LV-4801 tel.: 64821050, 
e-pasts: esip@madona.lv
EUROPE DIRECT  centra Gulbenē Alūksnes filiāleLielā Ezera iela 24, Alūksne, LV-4301, tel.: 64322197, 64322178
e-pasts: biblioteka.info@aluksne.lv

   Pakalpojumi:

 • grāmatas un citi materiāli par Eiropas Savienību,
 • uzziņas par Eiropas Savienību,
 • konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos,
 • datortehnika, interneta pieslēgums – iespēja izmantot informācijas resursus par Eiropas Savienību internetā,
 • kopējamā iekārta, skeneris – iespēja kopēt vai skenēt materiālus par Eiropas Savienību,
 • fakss, telefons – iespēja komunicēt ar ES struktūrām un izmantot EUROPE DIRECT uzziņu centru 00 800 6 7 8 9 10 11.


Piedāvājam:

 • vispārīgu informāciju par Eiropas Savienību un dažādam tās politikām, darbu, institūcijām un politikām,
 • praktisku informāciju par dažādiem jautājumiem, variet atrast nosaukumus, adreses un tālruņa numurus attiecīgajām organizācijām, ar kurām jums varētu nākties sadarboties,
 • ceļvežus, kas sniedz pārskatu par jūsu tiesībām un iespējām Eiropas Vienotajā tirgū,
 • noderīgas interneta adreses,
 • padomus, kas jums palīdzēs pārvarēt praktiskas problēmas, izmantojot savas tiesības Eiropā,
 • darba piedāvājumu datubāzi ar darba vakancēm Eiropā, kas pieejamas darba meklētājiem no visām Eiropas Savienības valstīm,
 • informāciju par ES struktūrfondiem,
 • informāciju par patērētāju un pilsoņu tiesībām ES,
 • atbildes uz jautājumiem par ES.Ko apkalpo EUROPE DIRECT  centrs?
Iedzīvotājus, uzņēmumus, studentus, u.c. – jebkuru un ikvienu, kam ir jautājumi par ES.

Ja jūs meklējat informāciju par ES un sastopaties ar grūtībām orientēties dažādos informācijas avotos, EUROPE DIRECT var jums palīdzēt kā pirmais kontakta punkts, kas nodrošinās atbildes uz vispārīgiem jautājumiem, bet specifisku jautājumu gadījumā novirzīs jūs uz labāko informācijas avotu vai sniegs padomu.

Europe Direct centri Latvijā

2021.gada 1. maijā, visā Eiropā darbu uzsāka vairāk nekā 420 EUROPE DIRECT centri. Latvijā daļa no centriem līdzīgus pienākumus ir pildījuši jau daudzu gadu garumā un daļa būs jaunpienācēji. Centru darbības ilgums plānots līdz 2025. gadam. Europe Direct centri darbosies šādās pilsētās: Gulbenē ar filiālēm Madonā un Alūksnē, Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā.

EUROPE DIRECT centru tīkls iedzīvotājiem sniedz savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosinās iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. Europe Direct centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, kā Eiropa kopīgi pārvar COVID-19 pandēmiju; kā tiek veicināta ekonomiskā attīstība ar #NextGenerationEU programmas starpniecību, un kā notiek pāreja uz zaļāku un digitālāku vidi, lai tiktu sasniegti klimatneitralitātes mērķi.

Centri savā darbā izmanto visdažādākās sabiedrības informēšanas iespējas – izmantojot vietējos un reģionālos plašsaziņas līdzekļus, sociālos medijus, klātienes, hibrīda vai tiešsaistes pasākumus, darbnīcas, diskusijas u.c. aktivitāšu veidus:

1) iesaistot iedzīvotājus pasākumos, dialogos, klātienes un neklātienes tikšanās reizēs, pievēršot uzmanību iniciatīvas “Konference par Eiropas nākotni” sniegtajām iespējām;

2) nodrošinot vietējos medijus, dažādas organizācijas un viedokļu līderus ar atbilstošu informāciju par ES politiku un prioritātēm, kā arī īstenojot kopīgas aktivitātes;

3) veicinot sadarbību ar izglītības iestādēm;

4) sadarbojoties ar citiem ES tīkliem, sniedzot aktuālāko informāciju un mijiedarbojoties aktivitātēs.

Latvijā strādājošo EUROPE DIRECT centru kontaktinformācija atrodama šeit