ESIP

Eiropas Savienības Informācijas punkti jeb ESIP

Eiropas Savienības Informācijas punkti( turpmāk -ESIP) Latvijā darbojas kopš 2000.gada sākotnēji Eiropas Savienības Informācijas aģentūras, vēlāk- Valsts kancelejas, bet ar 2010.gada 1.janvāri- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārziņā. Ārlietu ministrija koordinē un atbalsta Eiropas Savienības informācijas punktu (ESIP) darbību Latvijas novadu bibliotēkās. Projekta mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas reģionu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību. 32 informācijas punktos, kas atrodas Latvijas reģionu centrālajās bibliotēkās, ir pieejama dažāda veida informācija un jaunākā literatūra par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un procesiem ES.

ES informācijas punkti regulāri organizē pasākumus saistībā ar Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā. Informāciju par pasākumiem varat iegūt notikumu kalendārā (www.es.gov.lv sākumlapas labajā pusē) vai sazinoties ar Jums tuvāko informācijas punktu . Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā.