Ezeri

Alūksnes ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 7.1 metri, bet maksimālais dziļums – 20.0 metri. Ezeram ir vairākas (4 gab.) salas.
Šeit mīt zutis, karpa, plicis, vēdzele, zandarts, asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, rauda, repsis, rudulis, sīga, vīķe, ķīsis.
Latviešu konversācijas vārdnīca. – Faksimilizdevums. – Rīga : Antēra, 2003. : il. 1.sēj., 338.-339.lpp.

(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Buliņu ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Alsviķu pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.8 metri, bet maksimālais dziļums – 2.8 metri.
Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, līnis, rauda, kā arī rudulis.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Dzilnas ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Ziemera pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.3 metri, bet maksimālais dziļums – 2.3 metri.
Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Grundu ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Mālupes pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.9 metri, bet maksimālais dziļums – 1.5 metri. Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, līnis, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Ilgāja ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Veclaicenes pagasta administratīvajā teritorijā.
Šeit mīt asaris, līdaka, rauda, kā arī rudulis.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Ilzenes Dzirnavezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Ilzenes pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.0 metri, bet maksimālais dziļums – 2.1 metri.
Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, plaudis, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Indzera ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Alsviķu pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 5.0 metri, bet maksimālais dziļums – 8.6 metri. Ezeram ir vairākas (3 gab.) salas.
Šeit mīt plicis, asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, rauda, kā arī rudulis.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Ķiploka ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Zeltiņu pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.6 metri, bet maksimālais dziļums – 2.4 metri.
Šeit mīt rudulis, karūsa, līnis, plicis, asaris, līdaka, plaudis, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Lielais Baltiņš

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Veclaicenes pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 9.8 metri, bet maksimālais dziļums – 30.0 metri.
Šeit mīt līnis, asaris, līdaka, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Liepnicas ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Liepnas pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.7 metri, bet maksimālais dziļums – 3.8 metri.
Šeit mīt ķīsis, karūsa, līnis, plaudis, rauda, asaris, kā arī līdaka.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Lūkumītis (Lukumietis)

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Mārkalnes pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.9 metri, bet maksimālais dziļums – 2.8 metri.
Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, līnis, rauda, kā arī ķīsis.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Muratu ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Ziemera pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.2 metri, bet maksimālais dziļums – 3.0 metri.
Šeit mīt līnis, asaris, līdaka, plaudis, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Pātraža ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Zeltiņu pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.2 metri, bet maksimālais dziļums – 2.5 metri.
Šeit mīt plaudis, rudulis, karūsa, asaris, līdaka, līnis, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Pilskalna ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Veclaicenes pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 6.2 metri, bet maksimālais dziļums – 17.0 metri.
Šeit mīt zutis, zandarts, karpa, akmeņgrauzis, plicis, karūsa, rudulis, asaris, līdaka, plaudis, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Pullāna ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Alsviķu pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 4.8 metri, bet maksimālais dziļums – 9.7 metri.
Šeit mīt plaudis, līnis, asaris, karūsa, līdaka, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Raipala ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Veclaicenes pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 11.9 metri, bet maksimālais dziļums – 35.0 metri.
Šeit mīt karūsa, līnis, asaris, līdaka, plaudis, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Sudala ezers

Ezers atrodas Gulbenes novada , Lejasciema pagasta administratīvajā teritorijā un Alūksnes novada Zeltiņu pagastā. Vidējais dziļums ir 3.6 metri, bet maksimālais dziļums – 10.2 metri. Šeit mīt baltais platpieris, asaris, ausleja, līdaka, līnis, mailīte, plaudis, plicis, rauda, rudulis, kā arī ķīsis.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Vaidavas ezers

Ezers atrodas Alūksnes novadā, Ziemera pagasta administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.1 metri, bet maksimālais dziļums – 1.8 metri.
Šeit mīt rudulis, asaris, karūsa, līdaka, līnis, kā arī plaudis.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)

Veclaicenes ezers

Ezers atrodas Alūksnes rajonā, Veclaicenes pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.2 metri, bet maksimālais dziļums – 3.5 metri.
Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, kā arī rauda.
(www.ezeri.lv un pašvaldības dati)