Projekti

2020
Projekta nosaukums/ bibliotēkaFinansētājsFinansē- juma apjoms (EUR)Projekta apraksts (laika periods, rezultāti)Atbalstīts/ neatbalstīts
  “Mirklis kopā ar autoru”     Jaunalūksnes bibliotēka  VKKF     Alūksnes novada pašvaldība  360,00Lai popularizēt latviešu oriģinālliteratūru, uzturētu un radītu interesi par grāmatu lasīšanu dažādām paaudzēm, projekta realizācijas gaitā  iedzīvotājiem tiek dota iespēja klātienē tikties ar bibliotēkā iecienītu grāmatu autoriem- Andru Manfeldi, Zani Nuts (Riekstiņu) un Loti Vilmu Vītiņu. Īstenošanas periods 24.09.2020.-31.01.2021., šobrīd noslēgta vienošanās par īstenošanas beigu termiņa pagarināšanu līdz 30.09.2021.        Atbalstīts / notiek realizācija
  “Galvenajā lomā- rakstnieks-5”   Alūksnes pilsētas bibliotēka  VKKF   Alūksnes novada pašvaldība  600,00Lai radītu un uzturētu interesi par grāmatu lasīšanu un uzlabotu lasīšanas kvalitāti, veicinātu jaunu un esošo lasītāju izglītošanu un sekmētu bibliotēkas darbības attīstību, projekta rezultātā tika noorganizētas  tikšanās ar 5 grāmatu autoriem- Armandu Puči, Daigu Mazvērsīti, Janīnu Kursīti- Pakuli, Ingunu Baueri un Pēteri Strubergu. Īstenošanas periods 25.10.2019.-30.10.2020. (īstenošanas laiks tika pagarināts, jo tikšanās vēlējāmies organizēt klātienē)Atbalstīts 2019.gadā / realizēts 2020.gadā
  “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!”   Alūksnes pilsētas bibliotēka  VKKF   Alūksnes novada pašvaldība  480,00Lai veicinātu bērnu un pusaudžu interesi par grāmatu lasīšanu un vairotu viņos lasītprieku, popularizētu latviešu orģinālliteratūru, projekta realizācijas rezultātā noorganizētas klātienes tikšanās- sarunas/darbnīcas ar 4 grāmatu autoriem- Agnesi Vanagu, Mārtiņu Zuti, Agnesi Aizpurieti, Aneti Felkeri Īstenošanas periods 01.03.2020.-19.10.2020.  Atbalstīts / realizēts
  “Alūksnieši stāsta…”   Alūksnes pilsētas bibliotēka  Alūksnes novada pašvaldība   Kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss  895,00Lai saglabātu iedzīvotāju stāstus kā nozīmīgas liecības un izziņas avotus par vietējās kopienas dzīvi, darbu, vidi nākamajām paaudzēm, realizējot projektu tika izveidoti 5 video stāsti, kuros fiksētas iedzīvotāju atmiņas (bijušo pašvaldības darbinieku, laikraksta žurnālistu, policijas/milicijas, dzimtsarakstu nodaļas darbinieku atmiņu stāsti, alūksniešu stāsti par Otrajā pasaules kara laikā piedzīvoto. Skat. vairāk sadaļā Novadpētniecība.  Atbalstīts / realizēts
“Ilzenes līvu apmetņu vietas labiekārtošana”   Ilzenes bibliotēkaAlūksnes novada pašvaldības Kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss    724,00Projekta realizācijas rezultātā bija iecerēts atjaunot koka piemiņas zīmi, soliņu, labiekārtot piemiņas vietu Ilzenē dzīvojušajiem līviem, kur rudenī tiek organizēta Līvu dienas aktivitāte.    neatbalstīts
  Dalība citu institūciju projektos
Dalība lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija”, 15 publiskās un 6 skolu bibliotēkas, 4 atbalsta bibliotēkas    LNB VKKF pašvaldības  168 eks. grāmatu par 1341,10 eiro, prezentācijas materiāli, balvasLai aktīvāk iesaistītos lasīšanas veicināšanā un popularizētu grāmatu lasīšanu, bibliotēkas piedalās “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā”. Projekta ietvaros tiek organizēti dažādi lasīšanu popularizējoši pasākumi, lasīšanas stundas, grāmatu apskati, tikšanās u.c      atbalstīts
Dalība sociālā projekta “Bibliotēka” konkursā “Mana bibliotēka!”   Jaunalūksnes bibliotēka, Mārkalnes bibliotēkas   “Baltic International Bank”  Dāvanu karte 100 eiro vērtībā grāmatu iegādeiKonkursa uzdevums bija filmēt video, parādot savu bibliotēku un ieteikt grāmatas dažādām paaudzēm. Konkursā tika iesūtīti 29 bibliotēku video no visas Latvijas un Alūksnes novada Jaunalūksnes bibliotēka bija 3 labāko bibliotēku sarakstā, kuru video žūrijas komisija atzina par veiksmīgākajiem. Izveidotie video par bibliotēku pieejami sociālajos tīklos un kalpo bibliotēku publicitātei.    atbalstīts
Dalība projektā „Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”Kultūras ministrija, LNB882 eks. grāmatu par   8087,32 eiro  Lai sniegtu atbalstu krīzes skartajai grāmatniecības nozarei un papildinātu Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, pateicoties KM finansējumam LNB realizē vērienīgu projektu, kura rezultātā grāmatas nokļūst ikvienā publiskajā bibliotēkā. 
Dalība projektā Europe Direct informācijas centrs Gulbenē”     Vadošais partneris- Gulbenes novada bibliotēka. Sadarbības partneri: Alūksnes pilsētas bibliotēka, Madonas novada bibliotēka      Eiropas KomisijaFinansējums Gulbenes novada bibliotēkas budžetā. ~ 1500 eiro Alūksnes bibliotēkai (finansējums lektoriem, aktivitāšu organizēš., publicitātes materiāliem u.c.)Projekta rezultātā Alūksnes pilsētas bibliotēkā Alūksnē darbojas Europe Direct informācijas centra Gulbenē informācijas punkts, kas sniedz iedzīvotājiem informāciju ar ES saistītos jautājumos, organizē izglītojošas aktivitātes dažādām mērķauditorijām, piemēram, ciklā “Savējie iedvesmo” iedzīvotājus iepazīstinām ar veiksmīgiem uzņēmējiem un radošiem, aktīviem alūksniešiem- noorganizēta ekskursija uz šūšanas uzņēmumu SIA“Linden”, uzņemti 3 video- par uzņēmumiem “Alūksnes alus” un “TīriJums”, kinoloģisko biedrību “Remis”, bērniem noorganizēta nodarbība par vidi un mūsu atbildību tās saudzēšanā, iesaistījāmies Eiropas dienas aktivitātes,  akcijā „Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”, kā arī video stāsta “Es stāstu Eiropu” tapšanā, noorganizētas izglītojoša tiešsaistes lekcijas “Droša pārtika – enerģija dzīvei” un “Par zaļu zaļāks ir Zero Waste”, kā arī vebinārs “LEADER projekti – kopā radīti!” u.c. Realizācijas laiks 01.01.-31.12.2020.        atbalstīts
 “Lāčplēša kara ordeņa kavalieru Otto un Paula Palmu atdusas vietas sakārtošana”   Pededzes bibliotēka, biedrība “Pededzes nākotne”, iedzīvotājiAlūksnes un Apes novada fonda projekts “Līderība rosīgām kopienām”79 eiro   Pededzes pagasta pārvaldeLāčplēša kara ordeņa kavalieru Otto un Paula Palmu atdusas vietas labiekārtošana Pededzes pagasta “Akmeņdruvās”- piemiņas vietā ieraktas ietvju apmales, uzbērta smilts, notīrīts piemineklis, atjaunoti uzraksti kapu plāksnēm. 01.08.2020.-26.10.2020.    atbalstīts
“Radoša darbnīca Ilzenes pagasta iedzīvotājiem”   Ilzenes bibliotēka  Alūksnes un Apes novada fonda projekts “Līderība rosīgām kopienām”41 eiroRadoša darbnīca Ilzenes pagasta iedzīvotājiem “Ļaujies ideju lidojumam!”  27. augustā Ilzenes bibliotēkā.atbalstīts
2019
Projekta nosaukums/ bibliotēkaFinansētājsFinansējuma apjoms (EUR)Projekta aprakstsAtbalstīts/ neatbalstīts
“Galvenajā lomā- rakstnieks-3”   Alūksnes pilsētas bibliotēka  VKKF  520,00Lai popularizētu latviešu oriģinālliteratūru, grāmatniecību vietējā kopienā, radītu un uzturētu dažādu paaudžu alūksniešu interesi par grāmatu lasīšanu un uzlabotu lasīšanas kvalitāti, veicinātu bibliotēkas darbības attīstību Alūksnes novada iedzīvotājiem ir dota iespēja klātienē tikties ar rakstniekiem Aivaru Kļavi, Ingu Ābeli, Leldi Stumbri un Andri Akmentiņu.      Atbalstīts 2018.gadā, realizācija 2019.gadā
“Galvenajā lomā- rakstnieks-4”   Alūksnes pilsētas bibliotēkaVKKF480,00Lai bērnu un pusaudžu vidū veicinātu interesi par grāmatām un vairotu lasītprieku, lai popularizētu latviešu oriģinālliteratūru Alūksnes pilsētas bērniem un pusaudžiem piedāvāta iespēja  klātienē tikties ar 4 grāmatu autoriem- Eviju Gulbi, Zani Zustu, Zani Brūveri un Ievu Melgalvi.atbalstīts
“Galvenajā lomā- rakstnieks-5”   Alūksnes pilsētas bibliotēkaVKKF600,00Lai radītu un uzturētu interesi par grāmatu lasīšanu un uzlabotu lasīšanas kvalitāti, veicinātu jaunu un esošo lasītāju izglītošanu un sekmētu bibliotēkas darbības attīstību 2010.gadā tiks noorganizētas  tikšanās ar 5 grāmatu autoriem- Armandu Puči, Daigu Mazvērsīti, Janīnu Kursīti- Pakuli, Ingunu Baueri un Pēteri Strubergu.Atbalstīts 2019.gadā, realizācija 2020.gadā
  Dalība citu institūciju projektos
Dalība lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija”,   12 publiskās un 6 skolu bibliotēkas    LNB, VKKF’, pašvaldības  85 eks. grāmatu par EUR 677,33, prezentācijas materiāli, balvasLai aktīvāk iesaistītos lasīšanas veicināšanā un popularizētu grāmatu lasīšanu, bibliotēkas piedalās “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā”. Projekta ietvaros tiek organizēti dažādi lasīšanu popularizējoši pasākumi, lasīšanas stundas, grāmatu apskati, tikšanās u.c      atbalstīts
Dalība izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas programmā  “Mūsu mazā bibliotēka”   Jaunalūksnes bibliotēka  Izdevniecība “Liels un mazs”, pašvaldība  Darba burtnīcas bērniemLai veicinātu bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosinātu bērnus uz dažādām radošām nodarbēm, 3 bibliotēkas turpina piedalīties izdevniecības “Liels un mazs” lasīt veicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas domāta 4-8 gadus veciem bērniem.  
Dalība Gulbenes novada bibliotēkas projektā Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē”,   Alūksnes pilsētas bibliotēka      Eiropas KomisijaFinansējums Gulbenes novada bibliotēkas budžetā. EUR 2200- Alūksnes bibliotēkai (finansējums atalgojuma, lektoriem, aktivitāšu organizēšanai, publicitātes materiāliem u.c.)Projekta rezultātā bibliotēkās Alūksnē un Madonā darbojas Europe Direct informācijas centra Gulbenē filiāles, kas sniedz iedzīvotājiem informāciju ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos, organizē izglītojošas aktivitātes dažādām mērķauditorijām: lekcija “Starp vārda brīvību un dezinformāciju. Kā atpazīt viltus ziņas?”; lekcija- diskusija “Latvija 15 gadus Eiropas Savienībā”- lektors politologs Filips Rajevskis; tematiski pasākumi “Ceļotāju stāsti” un “Tulkotājs kā profesija”- saruna ar tulkotāju Daci Meieri; ciklā “Savējie iedvesmo”- par uzņēmējdarbību Alūksnē u.c. aktivitātes.        atbalstīts
Dalība biedrības “Kultūras un izglītības centrs “STILI”” projektā “Alūksnes novadam- 10””, Alūksnes bibliotēka  Alūksnes novada pašvaldība500,00- finansējums biedrības “Kultūras un izglītības centrs “STILI”” budžetāProjekta rezultātā tapusi ceļojošā izstāde “Alūksnes novadam-10”, kas fotoattēlos stāsta par Alūksnes novada pastāvēšanas 10 gadiem. Izstādes tapšanā iesaistījušās visas Alūksnes novada bibliotēkas, sagatavojot foto materiālu un informāciju par svarīgākajiem katra pagasta notikumiem.    atbalstīts
Projekta nosaukums
Summa (EUR) (Ls līdz 2014.g)
Atbalstītājs
Gads
„Eiropas Komisijas „Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē” (sadarbībā ar Gulbenes bibliotēku un Madonas novada bibliotēku)
 
Eiropas Komisija
2018.
“Galvenajā lomā- rakstnieks-2” 780,00 VKKF 2018.
“Galvenajā lomā- rakstnieks” 520,00 VKKF 2017.
“Kulturāls mākoņpiedāvājums”
Iespēja par zemāku samaksu piedāvāt bibliotēkas datorlietotājiem izmantot 3 virtuālās datordarbvirsmas SIA telia Latvia, KISC, Alūksnes novada pašvaldība
2016.
“Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra” grāmatas LNB, LBB, VKKF 2016.
Spēle „Iepazīsti Alūksnes novadu” 360,00 Alūksnes novada pašvaldība 2016.
Dalība projektā „Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā” 2 datorkomplekti
Multifunkcionālā iekārta
ERAF, Alūksnes novada pašvaldība 2015.
“Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” grāmatas LNB, LBB, VKKF 2015.
„Dzejas atspulgi Alūksnes ezerā” 740,00 Alūksnes novada pašvaldība 2015.
„Sarunas par literatūru” 360,00 VKKF 2015./2016.
„Lasītprieks kopā ar rakstnieku” (turpinājums) 480,00 VKKF 2015.
“Dzeja uz trotuāra” 812,00 Alūksnes novada pašvaldība 2014.
„Lasītprieks kopā ar rakstnieku” 300,00 VKKF 2014.
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” grāmatas LNB, LBB, VKKF 2014.
„Ciemos pie ”Ezerlāses”” (turpinājums) 380,00 VKKF Vidzemes kultūras programma 2012.- 2013.
„Lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu žūrija”” Grāmatas VKKF 2002.- 2017.
„Ciemos pie ”Ezerlāses”” (turpinājums) 420,00 VKKF
Vidzemes kultūras programma
2011.- 2012.
„Bibliotēka nāk pie lietotāja”
(sadarbībā ar Ogres CB, Pededzes bibliotēku un Klintaines pagasta bibliotēku)
~5300,00
(katrai bibliotēkai ~1325)
BMGF
SBO eIFL
2011.-2012.
„Ciemos pie „Ezerlāses”” 390,00 VKKF
Vidzemes kultūras programma
2010.- 2011.
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”  
NVA
2010.-2011.
„Eiropas Komisijas „Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē” (sadarbībā ar Gulbenes bibliotēku un Madonas novada bibliotēku) ~ 2800
katru gadu
Eiropas Komisija 2009.- 2017.
„Stāstu laiks bibliotēkās” Darbinieku apmācības UNESCO LNK 2009.- 2011.
Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība 1560,00 NVA 2008.-2009.
„Alūksnes rajona bibliotēku darbinieku tālākizglītība” 250,00 VKKF 2006., 2008.-2009.
„Dzejnieks un viņa laiks”(O.Vācietim- 75) 200,00 Alūksnes rajona padome 2008.
„Ziemeļaustrumlatvijas “EUROPE DIRECT informācijas tīkla” konsorcija izveide” (sadarbībā ar Gulbenes un Madonas bibliotēkām)  
SIF
2005.- 2008.
Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām grāmatas VKKF 2002.-2009.
Pirmā tikšanās ar bibliotēku
grāmatas
VKKF
2007.-2008.
Alūksnes rajona Lasīšanas svētki 400,00 VKKF 2007.
No Latvijas pierobežas- pasaulē (datu bāze par novada literātiem) 300,00 Alūksnes rajona padome, kultūras projektu konkurss
2007.
Sarunas tuvplānā- rakstnieki par dzīvi un literatūru
(tikšanās ar rakstniekiem)
300,00 VKKF 2006., 2007.
Alūksnes rajona literātu kopkrājuma “Ezerlāse” sagatavošana   Alūksnes rajona padome 2006.