Novadpētniecības resursi

Bibliotēkas novadpētniecības krājumā tiek vākti un apkopoti publicētie materiāli par vēsturisko Alūksnes rajonu un tā teritorijā izveidotajiem Alūksnes un Apes novadiem, par cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Alūksnes reģionu, notikumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem u.c. Tās ir publikācijas no žurnāliem, avīzēm (apkopotas un sistematizētas mapēs), novadā izdotas un citur izdotas novadnieku grāmatas, audiovizuālie dokumenti (DVD, CD formātā), atmiņas u.c. dokumenti.
Novadpētniecības krājumā pieejami laikraksti „Padomju Alūksne” (1951.-1967.), „Oktobra Karogs” (1968.- 1988.),  „Malienas Ziņas” (1989.- mūsdienām) , “Alūksnes Ziņas” (2000.- mūsdienām), kā arī laikraksti „Alūksnīte” (1994.-1999.), “Oluksna” (2007.-2008.), “Atzele” 2007.), kā arī Alūksnes novada pašvaldības informatīvais izdevums “Alūksnes Novada Vēstis”.
Novadpētniecības krājumā pieejami Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizēto novadpētniecības konkursu darbi.
Interesentiem tie pieejami CD formātā bibliotēkas lasītavā gan tiek izsniegti uz mājām. Uz šo brīdi pieejamie darbi:
2014.gadā novadpētniecības konkurss “Zudušais laikā.”
2015.gadā novadpētniecības konkurss “Latvijai-100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi.”
2016.gadā novadpētniecības konkurss “Latvijai-100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas.”
 Novadpētniecības datu bāzē, kurā ir vairāk par 13 tūkstošiem bibliogrāfisku ierakstu, atradīsiet ziņas par avotiem, kuros publicēta informācija par bijušā Alūksnes rajona un tagadējo Alūksnes un Apes novadu ievērojamiem cilvēkiem, vietām un notikumiem. Pamatā datu bāzē ir bibliogrāfiskie ieraksti no novadu laikrakstiem „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”, no 2012.gada tajā iekļauti arī raksti par mūsu novadiem no centrālās un citu reģionu preses. Daļai no bibliogrāfiskajiem ierakstiem pievienoti arī pilnteksti vai saite uz internetā pieejamo pilnteksta rakstu.
Datu bāzē Novadnieki iekļautas ziņas par ar Alūksnes un Apes novadiem saistītām personībām, tā ir atrodama Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv sadaļā Novadpētniecība, tajā atrodamas īsas ziņas kopumā par ~400 personām.
Izveidota un ik gadu, sākot no 2012.gada, tiek papildināta kolekcija “Centrālā un citu reģionu prese”, kurā apkopoti ar Alūksnes un Apes novadiem saistīti raksti par cilvēkiem, vietām un notikumiem, kas publicēti centrālajos vai citu reģionu preses izdevumos. Minētie materiālu apkopojumi CD formātā pieejami ikvienam bibliotēkas apmeklētājam un tiek izsniegti līdzņemšanai uz mājām. Novadpētniecības datu bāzē rakstus var atrast kā meklēšanas kritēriju izvēloties Sērija un meklēšanas laukā ierakstot- Centrālā un citu reģionu prese; Publikāciju pilnteksti pieejami bibliotēkas lasītavā.Vairāk lasi te .
 Izveidota un ik gadu, sākot no 2015.gada, tiek papildināta kolekcija “Alūksnes apaļos skaitļos”, kur apkopota informācija par notikumiem un personībām pilsētas vēsturē, kuriem kārtējā gadā aprit apaļa gadskārta. Pamatā kolekcijas saturs top, izmantojot vietējos reģiona laikrakstus. Raksti pilnā apjomā pieejami Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā, tie saglabāti arī digitālā formā un izveidots CD.  
Par iespēju saņemt interesējošā raksta pilntekstu savā e-pastā zvaniet, rakstiet (64322197, biblioteka.info@aluksne.lv
 Pašvaldības dokumentu datubāzi veido~ 2800 ieraksti- informācija par Alūksnes novada pašvaldības lēmumiem, pilnie lēmumu teksti pievienoti anotācijas laukā, norādīta saite uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni.