Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Informācija bibliotekāriem

Lapa Draugos Twitter RSS RSSLasīšanas veicināšanas programma "Grāmatu starts"

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība aicina pieteikties LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmas "Grāmatu starts" īstenošanai Jūsu bibliotēkā 2017/2018. gadā.

Pielikumā programmas apraksts un pieteikšanās anketa. Aicinām anketu aizpildīt arī bibliotēkas, kas jau īsteno "Grāmatu startu".

"Grāmatu starts" tiek īstenots pateicoties LNB Atbalsta biedrības savāktajiem ziedojumiem, kas nodrošina bibliotēkām iespēju pusei no programmā iesaistītajiem bērniem Grāmatu starta komplektus saņemt kā dāvinājumu.

LNB Atbalsta biedrība var sagatavot arī vēstuli Jūsu pašvaldībai ar aicinājumu piešķirt finansējumu pārējo bērnu dalībai Grāmatu starta programmā. Mūsu pieredze rāda, ka pašvaldības ir atsaucīgas un labprāt atbalsta bērnu lasīšanas veicināšanu savā pilsētā vai pagastā. Tāpat arī piedāvājam iespēju "Grāmatu starta" pasākumiem bez maksas izmantot projekta simbola - Pūčulēna masku (redzama projekta aprakstā), kas bērniem sagādā lielu prieku un aizrautību!

Priecāsimies par Jūsu iesaistīšanos! Ja ir jautājumi, lūdzu, zvaniet vai rakstiet mums: tālr. 67843767, e-pasts gaisma@gaisma.lv

Jūsu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ATBALSTA BIEDRĪBA Tālr. 67843767; Mob.26049819 E-pasts: gaisma@gaisma.lv; www.gaisma.lv

Par grāmatu startu

Pieteikums

2017. gada augusts

Informācija par neformālā ceļā iegūto kompetenču atzīšanas iespējām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Daru zināmu, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs ir saņēmis deleģējumu no Izglītības ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta par to, ka mums tagad ir tiesības rīkot kvalifikācijas eksāmenu neformālā ceļā (pašmācība, pieredze) iegūtu kompetenču atzīšanai. Sekmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, tiks piešķirts 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis mūsu nozares pamatprofesijā bibliotekārs.

Pirms kāda laika veicu aptauju par potenciālajiem pretendentiem uz eksāmena kārtošanu. Paldies visiem, kas iesūtīja savas prognozes. Metodiķiem tika rīkots arī informatīvs/skaidrojošs seminārs par šo iespēju.

Nākošās nedēļas sākumā izglītības metodiķe Jautrīte Ašurova nosūtīs informāciju par tālākajiem soļiem un procedūrām, kas jāievēro, piesakoties uz šo eksāmenu. Mūsu plānā kvalifikācijas eksāmens paredzēts š.g. novembrī.

Ar cieņu,

Dženija Dzirkale-Maļavkina

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Kompetenču attīstības centra vadītāja

t.29490674

2017. gada augusts

LNB Kompetenču attīstības centra mācību grafiks 2017 gada augusts decembris

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra Tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas laika grafiks 2017. gada augustam-decembrim.

Aicinām pieteikties bibliotekārus, mācību centru lektorus, nodarbību vadītājus un citus interesentus uz mācībām, kas plānotas 2017. gada otrajā pusgadā.

Kursu grafiks pieejams mūsu mājaslapā - http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/lnb-macibu-centrs/lnb-kursu-grafiks-2017-aug-dec.pdf

Aicinām kursiem pieteikties savlaicīgi, nekavējot pieteikšanās termiņu.

Pieteikuma veidlapu iespējams aizpildīt mūsu mājaslapā - http://www.lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem

Kursu anotācijas ir atrodamas mājaslapā: http://www.lnb.lv/lv/kompetencu-attistibas-centrs/lnb-kompetencu-attistibas-centra-piedavato-kursu-anotacijas

Informējam, ka: 240 stundu programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (sākot ar 2017. gada 28. augusta) ir brīva vēl 1 vieta;

960 stundu programmā „Bibliotēku zinības” (sākot ar 2017. gada 18. septembri) ir vēl 3 brīvas vietas!

Plašāka informācija par kursiem, zvanot vai rakstot uz LNB Kompetenču attīstības centru: 67806129, kompetencu.centrs@lnb.lv

Kursu grafiks

Ar cieņu,

Matīss Brikulis, mācību koordinētājs
LNB Kompetenču attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, 8.st. 806.kab.
Rīga, LV-1423, Latvija

Macies.lnb.lv

Tel. 67806129, Mob.: 26183380

2017. gada augusts

Profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē

Vēršu jūsu uzmanību uz bibliotēku darbinieku problēmām:

1. Profesionālās kvalifikācijas problēma. Lai arī, pieņemot darbā jaunos darbiniekus, ir uzlabojusies pieeja darbinieku atlases kritērijiem, tas nemazina mazkvalificēto darbinieku skaitu bibliotēkās. Mazkvalificēts skaitās cilvēks, kam nav atbilstošas kompetences un kvalifikācijas profesijā, kurā strādā. Diemžēl, uzrādot statistikas datus par bibliotekārajiem darbiniekiem, mums pie mazkvalificētiem jāpieskaita arī visi ar citām (ne mūsu nozares) augstākajām izglītībām.

Risinājums - mācīšanās LU IBSN bakalauru studiju programmā neklātienē, LKK studiju programmā neklātienē, LNB profesionālās pilnveides (240h) un profesionālās tālākizglītības (960 h)programmu apguve neklātienē. Neformālā ceļā iegūtās kompetences atzīšanā - kvalifikācijas eksāmena kārtošana 3. profesionālās kvalifikācijas līmenī LNB.

2. Bibliotēku darbinieku novecošanās problēma. Esmu apkopojusi 2016. gada rādītāju daļu par darbinieku vecumu. Publiskajās bibliotēkās katrs ceturtais bibliotēku darbinieks ir pirmspensijas vai pensijas vecumā. Jaunie 20 - 29 gadus vecie darbinieki sastāda tikai 3,5% (skatīt pievienoto infografiku).

Risinājums - ?

Atgādinu, ka pieteikšanās pie mums uz profesionālās tālākizglītības programmu „Bibliotēku zinības” noslēdzas 20. augustā. Lai atvērtu grupu un sāktu mācības, nepieciešami vismaz 10 cilvēki. Uz šo brīdi pieteikušies tika 4 cilvēki. Tas nozīmē, ka visdrīzāk grupa nemācīsies. Ja paskatāmies laika griezumā, tad šogad septembrī mācības uzsākušie, programmas apguvi beigtu 2019.gada februārī, kad arī kārtotu kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikāciju iegūtu tikai 2019.gada februārī.

Nākošā grupa mācības sāks 2018.gada septembrī un kvalifikācijas eksāmenu kārtos 2020.gada februārī. Ar to jums kā darba devējiem jārēķinās.

Ar cieņu,

Dženija Dzirkale-Maļavkina

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Kompetenču attīstības centra vadītāja

29490674

2017. gada augusts

Bibliotēku novadpētniecības konference "Šodienas notikums - rītdienas vēsture"

2017. gada 20. un 21. septembrī Madonā notiks Bibliotēku novadpētniecības konference "Šodienas notikums - rītdienas vēsture". Dalībnieku pieteikšanās līdz 25. augustam.


Programma

Pieteikuma anketa

2017. gada augusts

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākošā >>

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.