Dzejniekam Mārim Ievedniekam – 75 (29.03.1949-23.02.2021)

“Mana dzīve kā kalendāra lapas – melnas un sarkanas lapas, kas rāda sēju un pļauju. Līksmas un skumjas dienas kā krāsaina vītne caur mūžu izvijušās (..)” /Māris Ievednieks, “Veltījums sev”/

Māris Ievednieks dzimis Tomskas apgabala Parabeļskas rajona Čigaras ciemā, kur ģimene izsūtīta 1949. gadā. Pēc 7 gadiem atgriezās Latvijā, mācījās Annas pamatskolā, Talsu vidusskolā. Vēlāk atgriezās vecāku dzimtajā Alūksnes pusē.  

“Darbs Mārim bija pirmais bauslis un sirdslieta”, apmēram 20 gadus strādājot par pavāru – šī prasme apgūta dienesta gados. 
Māra sirdslieta bija arī teātra spēlēšana, pirmā loma nospēlēta vēl skolas gados, seko nopietnāka iepazīšanās ar aktiermākslu Talsu Tautas teātrī, pēc atgriešanās Alūksnē – dalība Ulda Sedlenieka Tautas teātrī “Slieksnis”.

Māris Ievednieks rakstīja arī dzeju, bija aktīvs Alūksnes rajona literātu kluba „Ezerlāse” dalībnieks. Tapa jauni dzejoļi, miniatūras, kuros atklājās Māra savdabīgā dzīves uztvere – darbi, kas rosina domāt, uzrunā un neatstāj vienaldzīgu. “Mārim Ievedniekam ir savs dzejas rokraksts un sava dzejas balss, un to nav iespējams sajaukt ar kādu citu. Dzeja ir poētiska, humoristiska un ar prātniecisku dzirksti”, tā teikusi „Ezerlāses” literārā konsultante un vadītāja Kornēlija Apškrūma. 2015. gadā iznākusi grāmata “Manas sirds gadalaiki”. 

Attēli:

  • Māris Ievednieks
  • Māris Ievednieks darbā Alūksnes ēdnīcā
  • Fragments no publikācijas “Oktobra Karogā” 1981. gada 5. augustā
  • Māris Ievednieks. Viņa sirdslieta – spēlēšana teātrī
  • Mamā-Papā Aināra Zelča lugā “Kokakvass”
  • Tautas teātrī “Slieksnis”
  • Dzejas krājums “Manas sirds gadalaiki” https://ej.uz/vurv
  • Māris Ievednieks. Fragments no publikācijas “Malienas Ziņās” 2016. gada 19. janvārī