Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2012. gada Janvāris

Izdevumā iekļauti 1000 pasaulē pazīstami ģeniālu mākslinieku šedevri, kas radīti gandrīz 800 gadu laikā, - skandalozi, novatoriski un konvencionāli, sakrāli un sekulāri. Daži mākslinieki parādījuši laikmetam raksturīgo, turpretī citi kā pravieši vēstījuši cilvēcei par jaunu laiku tuvošanos. Grāmatā aplūkojamas gan tādas gleznas, kas jau uzreiz pēc to radīšanas atzītas par ģeniālām, gan tādas, kas vispirms izraisīja noliegumu, neizpratni un pretestību. Visi šajā kolekcijā iekļautie mākslas darbi ir izturējuši laika pārbaudi, un ikviens no tiem atklāj glezniecības dialektiku, mākslas jēdziena izmaiņas un sava laika izpratni par to, kā māksla atspoguļo realitāti
Monogrāfijā apkopotas teorētiskās un dažādos zinātniskos pētījumos fiksētās atziņas par mediju auditoriju, specifiskām auditorijas grupām, mediju lietojuma un mediju sociālās ietekmes aspektiem. Vairākas nodaļas veltītas auditorijas pētījumu tipoloģijai un mediju lietojuma un apmierinājuma teorijas izvērtējumam. Apkopojot grāmatai paredzēto informāciju, līdzās teorētiskiem datiem un diskusijām par dažādiem mediju auditorijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, pievienota aktuālākā informācija par Latvijas mediju auditoriju.

2010/2011. gada pārskats ir veidots valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" ietvaros. Pārskata uzdevums ir aplūkot indivīda nacionālās piederības saturu tautas attīstības kontekstā. Īpaša uzmanība pievērsta arī emigrācijas jautājumiem, jo tautas attīstību vājina iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī. Cilvēku aizceļošana un dzīve citās zemēs ir liecība tam, ka pastāv nemitīga identitāšu konkurence un transformācija. Pārskats arī atklāj to apstākļu un paņēmienu paleti, kas sekmē cilvēka piesaisti vietai, reģionam.

Jauno grāmatu saraksts Word formātā

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.