Sarunu festivālā “Lampa” aizvadīta interesanta un iedvesmojoša diena

5. un 6. jūlijā Cēsīs jau desmito reizi izskanējis Sarunu festivāls LAMPA, 365 pasākumos un 62 norises vietās divās dienās pulcējot vairāk nekā 25 000 interesentu. Pateicoties centram Europe Direct Gulbene un Alūksnes novada bibliotēkai, arī 16 alūksniešiem 5. jūlijā bija iespēja apmeklēt festivālu klātienē un piedalīties virknē diskusiju un sarunu par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā piemēram, mūsu valsts drošība, ģeopolitiskie jautājumi, Eiropa un pasaule, demokrātija, vide un ilgtspēja, kvalitatīva izglītība, digitālās prasmes un mākslīgais intelekts, sabiedrības mentālā veselība, dzīves līdzsvars, sabiedrība un kultūra u.c. Piedaloties viktorīnā “ESzinuES” aktivitāšu norises vietā “iESpēju Eiropa”, alūksnieši ļāvās izaicinājumam pārbaudīt savas zināšanas ES jautājumos un tika pie balvām!

Aizvadīta patiešām bagāta, jēgpilna un iedvesmojoša diena!

Paldies #FestivālsLAMPA, ka varam piedalīties saturīgās, interesantās un cieņpilnās sarunās, kas ir nozīmīgas kā katra indivīda, tā arī mūsu Latvijas un arī Eiropas izaugsmei!

Daļa no sarunām skatāma sarunu festivāla “Lampa” arhīvā šeit: https://ej.uz/n28h