Novadpētniecības konkurss – aicinām iepazīt zinātnieku Leonīdu Slaucītāju un doties ekskursijā!

Katra novada bagātība ir ļaudis. Kāds ir zināms novadā, kāds cits – Latvijā, vēl kāds – pasaulē. Esam apzinājuši dažādos gadsimtos dzīvojošus un dažādus darbus strādājošus cilvēkus, kurus vieno dzimšanas vieta, dzīve vai darbs Alūksnes novadā. Daudzi no viņiem mūs pārsteidz ar savām biogrāfijām un ir pelnījuši, lai mēs viņus atcerētos. Pagājušajā gadā mēs izzinājām novadnieka rakstnieka un dzejnieka Valentīna Pelēča dzīves un darba gājumu, bet šogad piedāvājam iepazīties ar jaunlaicenieti zinātnieku Leonīdu Slaucītāju.

Alūksnes novada Jaunlaicenē dzimušajam vispusīgi talantīgajam,  starptautiski ievērojamajam zinātniekam, profesoram  Leonīdam Slaucītājam 10. aprīlī apritēs 125. dzimšanas diena. Atzīmējot novadnieka jubileju, Alūksnes novada bibliotēka, Jaunlaicenes bibliotēka sadarbībā ar Jaunlaicenes muižas muzeju “Malēnieša pasaule” aicina ikvienu izzināt šīs izcilās personības dzīves un darba gājumu, piedaloties konkursā “Iepazīsim zinātnieku Leonīdu Slaucītāju!”.

Aktīvākos atbilžu iesniedzējus aicināsim piedalīties ekskursijā – izzinošā ekspedīcijā pa Leonīda Slaucītāja dzimto Jaunlaicenes pagastu.

Meklējot atbildes, aicinām izmantot  Alūksnes novada bibliotēkas, Jaunlaicenes bibliotēkas un Jaunlaicenes muižas muzeja “Malēnieša pasaule”  novadpētniecības krājumus, Alūksnes novada bibliotēku e-katalogu, kā arī Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursu www.periodika.lv, bibliotēku sagatavotās izstādēs u.c.

Atbildes lūdzam iesniegt Alūksnes novada bibliotēkā, Jaunlaicenes bibliotēkā klātienē vai elektroniski biblioteka@aluksne.lv līdz 2024. gada  15. aprīlim.

KONKURSA JAUTĀJUMI PDF

1.Kādi Leonīda Slaucītāja darbi pieejami Alūksnes novada bibliotēkās?

2.Kas redzams novadnieka pēdējās grāmatas, kura tika izdota 1973. gadā izdevniecībā “Ziemeļblāzma”, vāka noformējumā?

3.Kādā no Leonīda Slaucītāja grāmatām atradīsiet atmiņu fragmentu “Dzimtais stūris”. Nosauciet vietas, kuras minētas fragmentā!

4.Izdevumā “Universitas” 01.10.1968. publicēts raksts par pasaulslaveno zinātnieku profesoru Leonīdu Slaucītāju. Tajā lasāmas arī autora atmiņas par bērnību, jaunību, profesionālajām gaitām. Kas ir bijuši viņa vecāki?

5.Cik plaša bija Slaucītāju ģimene?

6.Vienīgais Slaucītāju ģimenes  kopattēls no Majorskolas uzņemts 1936. gadā. Nosauciet fotogrāfijā redzamās personas!

7.Bērnībā Leonīda uzmanību pievērsa lielais režģainais tornis uz Dēliņkalna. Toreiz viņš nevarēja iedomāties, ka tas būs saistīts arī ar viņa profesionālo dzīvi. Kas tas bija par torni un ar ko bija saistīta zinātnieka profesionālā dzīve?

8.Leonīda pirmie ceļojumi sākās dienējot flotē 17 gadu vecumā. Kuras zemes viņš tajā laikā apceļoja?

9.Leonīds Slaucītājs ir pirmais latvietis – vairākkārtējs zinātņu doktors. Cik reizes un kurās valstīs viņam tika piešķirts doktora grāds?

10.Veiksmīgs bija Leonīda Slaucītāja akadēmiskais darbs universitātēs. Kādām profesionālajām studijām vēl zinātnieks nodevās?

11.Zinātnieks komponēja instrumentālos un vokālos skaņdarbus. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā “Redzi, dzirdi Latviju!” var noklausīties plati ar viņa komponētajām dziesmām. Kas izpilda šīs dziesmas?

12.Kādi skati visbiežāk tika atainoti Leonīda Slaucītāja gleznās?

13.Kuras pasaules daļas pētniecību laikā no 1950. – 1957. gadam viņš uzskatīja par īpaši ievērojamu notikumu savā darbā?

14.Visu mūžu Leonīds Slaucītājs ir kalpojis tai devīzei, kurai viņš ir solījies, iestājoties Latvijas Universitātē – “Zinātnei un Tēvzemei”!  Kādus zinātniskus pētījumus viņš veicis Latvijā?

15.Latvijā Leonīdam Slaucītājam piederēja jahta, ar kuru viņš šķērsoja Baltijas jūru. Kam par godu jahta ieguva savu nosaukumu?

16.Kurā gadā un uz kuru valsti emigrēja Leonīds Slaucītājs? Kur emigrācijā viņš sāka strādāt?

17.Kādi attēli, kuros redzams Leonīds Slaucītājs, skatāmi Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā?

18.Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 14.04.1999. numurā atrodama publikācija ar jubilāra bērnu atmiņām. Kas ir viņa sieva un bērni? Ar ko viņi nodarbojās?

19.Kur un kad miris Leonīds Slaucītājs?

20.Kādi apbalvojumi dzīves laikā zinātniekam piešķirti?