Ko lasa ilzenieši? Ko lasa Dzintra Kandis?

Dzintra Kandis ir Ilzenes bibliotēkas visčaklākā apmeklētāja – viņa izlasījusi ne tikai Ilzenes bibliotēkas visus romantikas un vēstures žanra romānus, bet arī no tuvākās Zeltiņu bibliotēkas aizlienētos.

“Grāmata  kā atvars var pārņemt savā varā, izraisīt smieklus un asaras, ne vienmēr to var nolikt malā pusizlasītu,” par lasīšanu teic Dzintra.

Lūk, dažas no viņas īpašajām grāmatām:

Grāmatas elektroniskajā katalogā: