Jaunos dzejniekus aicina piedalīties Velgai Krilei un Arturam Gobam veltītā konkursā

Līdz 18. septembrim jaunie dzejnieki no visas Latvijas tiek aicināti iesniegt darbus dzejas autoru-iesācēju konkursā “Tu arī mani spēsi izpildīt”.

Ikgadējais Valkas novada dzejas konkurss “Tu arī mani spēsi izpildīt” veltīts diviem nozīmīgiem novada literātiem – Velgai Krilei un Arturam Gobam. Uzsverot un popularizējot viņu vārdu, devumu latviešu literatūrā un dzejas kā unikālas mākslas formas svarīgumu, konkurss tiek veidots dažāda vecuma dzejniekiem iesācējiem.

Žūrija sešu cilvēku sastāvā konkursantus vērtēs un apbalvos trīs vecuma grupās:

  • 10 līdz 13 gadi, balvu fonds – Artura Gobas balva 50 EUR vērtībā no Latvijas bērnu fonda,
  • 14 līdz 17 gadi, balvu fonds – Artura Gobas balva 50 EUR vērtībā no Latvijas bērnu fonda,
  • 18 gadi un vecāki – balvu fonds – Velgas Kriles balva 100 EUR vērtībā no Valkas novada pašvaldības.

Lai piedalītos konkursā jaunajiem dzejniekiem, kuri sasnieguši vismaz 10 gadu vecumu, laika posmā līdz 18. septembrim uz e-pastu valkasbiblioteka@valka.lv jāiesūta savi oriģināldarbi pašu izvēlētā tematikā, kas atbilst kritērijiem:

  • Dzejoļu kopa (vismaz 7 dzejoļi – ne vairāk kā 300 dzejas rindas),
  • Iepriekš nepublicēti dzejoļi.

Dzejas konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” rezultāti tiks paziņoti apbalvošanas pasākumā 30. septembrī, kas ierasti norisināsies Valkas pagasta Saieta namā “Lugažu muiža”.

Konkursa NOLIKUMS.

Valkas bibliotēkas un Saieta nama “Lugažu muižas” organizētais un Latvijas Bērnu fonda un Valkas novada pašvaldības atbalstītais dzejas autoru – iesācēju konkurss bērniem un pieaugušajiem “Tu arī mani spēsi izpildīt”, tiek organizēts ar mērķi atklāt jaunos dzejas talantus, kā arī veicināt un iedrošināt literāro dotību attīstīšanu dažādu paaudžu autoriem.

Informāciju sagatavoja:

Ance Andrējeva-Empele

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību speciāliste