Bibliotēkas krājumus papildina projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” grāmatas

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam, Alūksnes reģiona bibliotēkas Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” saņēmušas 846  grāmatas par 8142,17 eiro, kas paredzētas visām Alūksnes novada un  4 Smiltenes novada (Apes, Gaujienas, Trapenes un Vidagas)  publiskajām bibliotēkām. Tajā skaitā 43 izdevumi par 462,79 eiro iekļauti Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā.

Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām īstenota, pamatojoties uz Latvijas Kultūras ministrijas izstrādāto rīcības plānu Covid-19 seku likvidēšanai.

Visas bibliotēkas savos krājumos ir ieguvušas vērtīgu oriģinālliteratūru, augstvērtīgu tulkoto daiļliteratūru, nozīmīgu nozaru literatūru un bērnu grāmatas. Pie lasītājiem nonāk gan klasiķu – Ē.M. Remarka, Ļ. Tolstoja, Dž. Orvela, A. Kamī, M. Bulgakova, J. Akuratera, J. Klīdzēja u.c. autoru atkārtotie izdevumi, gan iecienīto latviešu autoru- D. Judinas, M. Pohodņevas, M. Svīres, G. Repšes, N. Ikstenas, M. Kosteņeckas, M. Grietēnas, I. Dimantes, D. Avotiņas u.c. darbi. Daiļliteratūras sērijā “Es esmu” saņemti romāni par rakstniekiem – I. Kaiju, A. Eglīti, J. Ziemeļnieku, I. Šķipsnu, J. Ezeriņu, V. Lāci, J. Poruku. Teātra un kino mīļotājus iepriecinās tādi izdevumi kā L. Dūmiņas “Artūra Skrastiņa spogulija”, L. Dzenes “Izmeklēti raksti”, I. Brūveres ”Mana grāmatvedība. Juris Strenga”, Dz. Ritenbergas ”Es atradu laimi” u.c.

Mazajiem lasītājiem kā vienmēr mūsdienīgi un aizraujoši izdevumi- A. Manfeldes, M. Runguļa, J. Zvirgzdiņa, Dz. Tilaka, I. Zērietes, I. Baueres, I. Mielavas, V. Reinikas, E. Gulbes u.c. krāsainās un saistošās grāmatas.

Atgādinām- sev nepieciešamo izdevumu vari atrast un, ja esi no bibliotēkas saņēmis autorizācijas datus, arī rezervēt sev nepieciešamo grāmatu vari Alūksnes reģiona bibliotēku elektroniskajā katalogā https://aluksne.biblioteka.lv 

Būsiet mīļi gaidīti ikvienā mūsu novada bibliotēkā!

Lai aizraujošs ceļojums grāmatu pasaulē!

Informāciju sagatavoja: Sandra Avotiņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas galvenā bibliotekāre