Atvērts bibliotēkas brīvpieejas krājums!

Alūksnes pilsētas bibliotēkā ar 3. jūniju atsākta lasītāju apkalpošana arī lasītavā, atvērta pieeja datoriem un brīvpieeja krājumam. Apmeklētāju uzturēšanās bibliotēkas telpās un pakalpojumu sniegšanas kārtība tiek organizēta atbilstoši Kultūras ministrijas epidemioloģiski drošas darbības vadlīnijām. Svarīgākais:

► Apmeklējumi ir individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

► Obligāta sejas maskas lietošana, roku dezinficēšana, kā arī divu metru distances ieturēšana.

► Lai ievērotu distancēšanās un telpu platības noteikumus uz vienu apmeklētāju, bibliotēkā ir samazināts vietu skaits lasītavā un datortelpā, arī abonementa brīvpieejas krājumā un bērnu literatūras nodaļā vienlaicīgi var atrasties noteikts skaits apmeklētāju:

abonementā – 3,

interneta pieejas punktā – 1,

lasītavā – 1,

bērnu nodaļā – 2.

► Lasītāju atnestie izdevumi tiek ievietoti karantīnā uz 72 stundām, tāpēc to nodošana jāveic ēkas pirmajā stāvā, ievietojot tos šim nolūkam paredzētajā kastē.

► Vēlamais uzturēšanās laiks bibliotēkā un datoru izmantošanas laiks – līdz 30 minūtēm.

► Lasītavas zona – darbam ar bibliotēkas informācijas resursiem un jaunāko laikrakstu lasīšanai. Jaunāko žurnālu numuri tiek izsniegti lasīšanai uz mājām.

► Datori izmantojami mācībām un darbam, noteiktu, nepieciešamu darbu veikšanai: e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā un tml.

► Bērnu literatūras nodaļā nav pieejamas galda spēles un rotaļlietas.

► Bibliotēkā nedrīkst atrasties apmeklētāji un darbinieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Darbiniekiem ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju bibliotēkā un aicināt tās atstāt.

► Joprojām aicinām grāmatas un citus informācijas resursus rezervēt iepriekš bibliotēkas elektroniskajā katalogā, pa e-pastu vai zvanot bibliotēkai, tad pasūtītie izdevumi būs jau atlasīti un atliks tos tikai paņemt.