Aicinām darbā Māriņkalna bibliotēkas vadītāju

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrācijas kods 90000018622) iestāde ALŪKSNES NOVADA BIBLIOTĒKA (reģistrācijas kods 90000019257) izsludina pieteikšanos uz struktūrvienības “Māriņkalna bibliotēka” vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un nodrošināt Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienības “Māriņkalna bibliotēka” un Māriņkalna Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbu;
 • profesionāli apkalpot bibliotēkas un VPVKAC apmeklētājus, apmācīt tos informācijas resursu un valsts un pašvaldības e-pakalpojumu lietošanā;
 • komplektēt bibliotēkas krājuma informācijas resursus un nodrošināt to pieejamību;
 • sagatavot un organizēt pasākumus, aktivitātes struktūrvienībā “Māriņkalna bibliotēka” dažādām mērķauditorijām, ņemot vērā pieprasījumu un aktualitāti, īpaši akcentējot lokālo kultūras mantojumu un lasīšanas veicināšanu;
 • sadarbībā ar Ziemeru pamatskolu un ģimenēm, citām iestādēm un organizācijām īstenot lasīšanas veicināšanas programmas, projektus, pasākumus;
 • piedalīties ar bibliotēkas darbību saistītu projektu realizācijā;
 • plānot bibliotēkas darbībai nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu, sastādīt budžeta tāmi un sekot tās izpildei;

Ar pārējiem amata pienākumiem var iepazīties Alūksnes novada bibliotēkā, sazinoties ar Alūksnes novada bibliotēkas direktori Ivetu Ozoliņu, tālrunis 25664421, e-pasts: biblioteka@aluksne.lv.

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un organizēt bibliotēkas un VPVKAC darbu atbilstoši mērķiem un uzdevumiem;
 • spēja reaģēt uz bibliotēkas lietotāju un VPVKAC apmeklētāju pieprasījumiem un vajadzībām;
 • labas organizatoriskās, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja veidot lietišķu sadarbību ar citu institūciju darbiniekiem;
 • prasme strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, informācijas izvērtēšanas un analīzes prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar biroja tehniku, iemaņas vizuālo materiālu sagatavošanā;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta, spēja strādāt precīzi un radoši, izrādīt iniciatīvu;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, svešvalodas līmenī, kas amata pienākumu izpildē ļauj sazināties un izmantot informācijas resursus.

Pieteikuma dokumenti:

 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule, ietverot struktūrvienības “Māriņkalna bibliotēka” attīstības redzējumu (uz vienas A4 formāta lapas);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • amatam noteikto mēnešalgu EUR 850 pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā 80% no noteiktās mēnešalgas).

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2023. gada 10. novembra plkst. 12.00, nosūtot uz e-pastu biblioteka@aluksne.lv ar norādi “Pieteikums uz vakanci” vai iesniedzot personīgi Alūksnes novada bibliotēkā, Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Kontaktpersona Iveta Ozoliņa, tālrunis 25664421, e-pasts: biblioteka@aluksne.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.