2023. gada lasītāko grāmatu Top 10 

1. Šadre, Daina. Maldugunis
2. Liepnieks, Jurģis. Mans nabaga pirāts
3. Veinberga, Jana. Mākoņaina nakts
4. Kovaļova, Lelde. Tvitera tiesa
5. Grūbe, Daina. Vienīgie
6. Zīle, Monika. Tumšā puse
7. Blaua, Līga. Velga Hānberga. Es kļuvu cita
8. Šepa, Emēlija. Dēla vārdā
9. Puče, Armands. Ar baltiem cimdiem jeb Artura Nagliņa brīnišķīgie piedzīvojumi
10. Judina, Dace. Sešas pēdas
#lasītākāsgrāmatas2023
#grāmatutop10