Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2008. gada Janvāris

Apškrūma Kornēlija. Tavā vārda dienā : dzejas izlase / red.Guna Pitkevica ; māksl.Irēna Žguta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 112 lpp.  ISBN 9789984404684

Armsa Brigita. Vietējais mārketings / no vācu val.tulk.Dina Gipsle ; red.Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 144 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Profesionāļa 1x1).  ISBN 9789984402383

Berelis Guntis. Ugunīgi vērši ar zelta ragiem / red.Dace Meiere ; māksl. Kristaps Ģelzis. - Rīga : Dienas grāmata, 2007. - 287 lpp. ; 24 cm.  ISBN 9789984789651

Bergs Jehūda. Īsta labklājība : kā iegūt visu / no angļu valodas tulkojusi Olga Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 155 lpp. ; 21 cm. - (Kabala un bizness)  ISBN 9789984401515

Berijs Stīvs. Aleksandrijas sargs : romāns / no angļu val.tulk.Aija Čerņevska ; vāka diz. Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 509 lpp.  ISBN 9789984353500

Bērziņa Irma. Grāmata par deviņiem rūķīšiem / ilustrējis Nikolajs Puzirevskis. - Rīga : Nordik, 2007. - [30] lpp. : il. ; 24 cm   ISBN 9789984792507

Bērziņš Aldis. Pārdomu pasakas / māksliniece: Jekaterina Deņisova. - [Rīga] : Modelmax, 2006. - 96 lpp. : il. ; 21 cm   ISBN 9984-390-91-8

Birks Jans. Slepenais aģents Moriss - "Brokastis būs vēlāk!" : bilžu grāmata - trilleris / tulk.Leonards Varžinskis ; diz.Andres Kuura. - [Rīga] : SIA Astalndia, 2007. - [32 lpp.].  ISBN 9789949422531

Birks Jans. Slepenais aģents Moriss un veco vējdzirnavu noslēpums : bilžu grāmata - trilleris / tulk.Leonards Varžinskis ; dizainu veid. Rudolfs Linnaste. - [Rīga] : [B.i.], 2007. - [39 lpp.]   ISBN 9789949422340

Blohs Arturs. Mērfija likumi juristiem : visu iemīļotie likumi ar jauniem papildinājumiem apkopoti vienā grāmatā / no angļu valodas tulkojis Elviss Ozols ; māksl.Juta Tīrona. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 95, [1] lpp. : il. ; 20 cm  ISBN 9789984405681

Disnejs Volts. Džungļu grāmata / tulkojusi Sandra Rutmane ; red.Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2006 (Polija : Edica SA). - 64 lpp. : il. ; 29 cm. - (Kino klasika).  ISBN 9984-09-754-4

Disnejs Volts. 101 dalmācietis / tulkojusi Sandra Rutmane ; red. Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2006 (Polija : Edica SA). - 64 lpp. : il. ; 29 cm. - (Kino klasika).  ISBN 9984-09-751-X

Disnejs Volts. Vaukundze un Klaidulis / tulkojusi Sandra Rutmane ; red.Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2006. - 64 lpp. : il. ; 29 cm. - (Kino klasika)  ISBN 9984-09-753-6

Dugoni Roberts. Lūzums : romāns / no angļu valodas tulkojusi Astra Spalvēna ; vāka aut.Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 394, [1] lpp. ; 21 cm  ISBN 9789984353401

Eljota Ketrina. Trešais liekais / no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka autors Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 492, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers)  ISBN 9789984352879

Endrūzs Teds. Kā saskatīt un izprast auru / no angļu val.Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2006. - 125, [3] lpp.  ISBN 9984-382-07-9

Fiča Dženeta. Uzgleznot melnā : romāns / no angļu val.tulk.Biruta Vaivode ; vāka noform.Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2008. - 494 lpp.  ISBN 9789984353524

Fuentess Karloss. Artēmio Krusa nāve / no spāņu val.tulk.Voldemārs Meļinovskis ; māksl.Signe Cinīte. - Rīga : Aurora, 2007. - 256 lpp.  ISBN 9789984973692

Goba Arturs. Savs stūrītis paradīzes : slavinājums zaļajai domai / diz.Kristaps Kļaviņš. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 164 lpp. : il.  ISBN 9984-7263-9-8

Gross Endrū. Atmaksa / no angļu valodas tulkojis Uldis Kokts ; vāka autors Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 364, [1] lpp. ; 21 cm   ISBN 9789984353463

Gross Endrū. Atmaksa / no angļu valodas tulkojis Uldis Kokts ; vāka autors Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 364, [1] lpp. ; 21 cm   ISBN 9789984353463

Heinijs Pols. Kāpēc suņi visu redz melnbaltu? : atbildes uz svarīgiem un ne tik svarīgiem dabaszinātņu jautajumiem / no angļu val.tulk.Maruta Lubāne ; māksl.Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 203 lpp.  ISBN 9789984232393

Iedomīgā kaķenīte un... / no itāliešu valodas tulkojusi Astra Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - [16] lpp. : il. ; 31 cm   ISBN 9789984403779

Iepazīsti Eiropu! : ainavas, kartes, cilvēki, vēsture / redaktore Dace Lāže ; Māras Kalves un Helēnas Kalves tulkojums. - Rīga : Egmont Latvija, [2007] (Malaizija). - 139 lpp. : il., kartes ; 33 cm  - Ietver bibliogr un rād.  ISBN 9789984098500

Ikere Ludmila. Smaids kūlenī : katarses līkloča piezīmes / red.Gunta Ikere ; vāka diz.Ivars Vimba. - Rīga : [aut. izd.], 2007 : Preses nams. - 151 lpp. : il. ; 21 cm  ISBN 9984-393-25-4

Ikstena Nora. Esamība ar Regīnu / māksl.Oskars Stalidzāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2007. - 163, [2] : il.  ISBN 9789984789682

Ikstena Nora . Īsproza / sak.Lita Silova ; priekšvārda aut. Ieva Dubiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 157, [2] lpp. ; 21 cm  - (Vajadzīga grāmata).  ISBN 9984-371-38-7

Kaldupe Skaidrīte. Sapnī es nāku uz mājām : romāns / red.Maruta Rubeze ; māksl.Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, 2007. - 189, [2] lpp. ; 21 cm  ISBN 9789984759586

Kalme Irina. Māšukiņš pilsētā / ilustratore Baiba Kalniņa. - [Latvija] : aut. izd., 2007. - 46, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm  ISBN 9789984911328

Kāberbela Lene. Ugunsūdens / tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - 111 lpp. : il. ; 19 cm    ISBN 9789984097718

Kāberbela Lēna. Zaļie pirkstiņi / tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Egmont Latvija, 2006. - 112 lpp. : il. ; 19 cm.  ISBN 9984-09-743-9

Lagzdiņš Viktors. Indiāņu virsaitis Drošsirdīgais Ķiķāķis / mākslinieks Zigurds Kampars. - Rīga : Pētergailis, 2007 : Apgāds Imanta. - 78, [2] lpp. : il. ; 21 cm  ISBN 9984-332-23-9

Lejnieks Jānis. Māja / māksl.Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 64 lpp. : il. ; 30 cm  - (Latvijas mazā enciklopēdija ; 16). - Bibliogr.: 64 lpp.  ISBN 9789984373140

Lielā Ziemassvētku grāmata / red.Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 119 lpp.  ISBN 9789984405230

Liepnieks Broņislavs. Forelēs pa Latviju / māksl.Elīza Vanadziņa. - Rīga : Izdevniecība AGB, 2007. - 222, [1] lpp. : il. ; 21 cm  - (Grāmatu sērija "Tik un tā")  ISBN 9789984777467

Maklīns Alisters . Kreiseris "Uliss" / no angļu valodas tulkojis Valdis Mežapuķe ; mākls.Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 382, [2] lpp. : karte ; 21 cm  ISBN 9789984379005

Mašnovskis Vitolds. Latvijas luterāņu baznīcas : vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra = The Lutheran churches of Latvia : history, architecture, art and memorial culture : enciklopēdija četros sējumos / diz.Ainars Gaidis.

  3.sēj.M- Sal. - [Latvija] : DUE, 2007 : Preses nams. - 470 lpp. : il., kartes ; 31 cm - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu un angļu val.  ISBN 9789984994840

Mašnovskis Vitolds. Latvijas luterāņu baznīcas : vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra = The Lutheran churches of Latvia : history, architecture, art and memorial culture : enciklopēdija četros sējumos / diz.Ainars Gaidis.

  4.sēj. Sar- Z. - [Latvija] : DUE, 2007 : Preses nams. - 471 lpp. : il., kartes ; 31 cm  - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu un angļu val.  ISBN 9789984994857

Moretons Keisijs. Notriekt un bēgt / no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; vāka autors Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 443, [1] lpp. ; 21 cm  ISBN 9789984353128

Osho. Apziņa : atslēga līdzsvarotai dzīvei, jaunai dzīves uztverei /  no angļu val.tulk.Inga Rusecka ; māksl.Aivars Plotka. - Rīga : Sētava, 2007. - 201 lpp.  ISBN 9789984990859

Osho . Brīvība : drosme būt sev pašam : atslēga jaunai dzīves uztverei / no angļu valodas tulkojusi Terēze Rožlapa ; māksl.Aivars Plotka. - Rīga : Sētava, 2007. - 183 lpp. ; 25 cm  ISBN 9789984990828

Osho. Drosme : prieks dzīvot riskējot : atslēga jaunai dzīves uztverei / no angļu valodas tulkojusi Terēze Rožlapa ; māksl.Aivars Plotka. - Rīga : Sētava, 2006. - 201 lpp. ; 25 cm  ISBN 9984-19-983-5

Osho . Jaunrade : iekšējo spēku atraisīšana : atslēga jaunai dzīves uztverei / no angļu valodas tulkojusi Terēze Rožlapa ; māksl.Aivsars Plotka. - Rīga : Sētava, 2007. - 177 lpp. ; 25 cm  ISBN 9789984990811

Ozkans Serdans. Rozes balss : romāns / no angļu val. tulk. Liene E. Spīgule ; red. Antra Lezdiņa ; Māra Sīmansona vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2007 : SIA "Jelgavas tipogrāfija". - 172, [1] lpp. ; 21 cm  - (Arka).   ISBN 978998434733

Peterseni S.,B. Lapsu meža stāsti / Sintija un Braiens Peterseni ; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve.-Rīga; Zvaigzne ABC, 2007.- 84 lpp.; 28 cm.-(Pirmā lasāmgrāmata)

Poutanena Kira. Skaistā jūra / no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga-Preisa ; māksl. Iveta Zāģere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 181, [2] lpp. ; 21 cm   ISBN 9789984232560

Reilija Mārtina. Tikai tu : romāns / no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Silvija Sīlīte ; vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007 : a/s "Paraugtipogrāfija". - 444, [1] lpp. ; 21 cm    ISBN 9789984352985

Rendela Ruta. Kur gaisma dalās : romāns / no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; māksl.Gunta Ozoliņa. - Rīga : Skarabejs, 2007. - 190, [1] lpp. ; 21 cm   ISBN 9789984780283

Spārkss Nikolass. Tētiņa princese : romāns / no angļu val.tulk.Ingūna Jundze ; vāka diz. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 346, [1] lpp.  ISBN 9789984353487

Stāraste Margarita . Kur palicis pīlēns Pēčuks? / red.Jāzeps Osmanis. - Rīga : Annele, 2007. - 14, [1] lpp. : il. ; 25 cm   ISBN 9789984786636

Sutejevs Vladimirs. Kuģītis / aut. il ; tulk. Zaiga Lasenberga ; red. Lolija Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000 (Rīga : Jāņa sēta). - 6, [2] lpp. : il. ; 21 x 17 cm  ISBN 9984-17-972-9

Svaļevs Roberts.Mantinieks /  [Rīga] : Akopeks, 2007. - 175, [1] lpp. ; 21 cm  ISBN 9789984778570 

Ševaljē Treisija. Dāma ar vienradzi / no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; māksl.Dace Draveniece. - Rīga : Jumava, 2007. - 231, [1] lpp.ISBN 9789984384146

Šneidere Mudīte. Harijs Liepiņš 1927- 1998 / māksl.Arnis Rožkalns : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMAVA" ; Rīga, 2007. - 310 lpp. : il. -  ISBN 9789984384238

Šostroms Everits. Antikārnegi jeb cilvēks manipulētājs / tulk. Ingrīda Vīlipa; māksl.Edmunds Trotītis. - Rīga : Tapals, 2007. - 141, [2] lpp.  ISBN 9984-577-19-8

Šūšana : izsmeļoša šūšanas rokasgrāmata / no zviedru val. tulk. Vilnis Auziņš ;  - Rīga : Madris, 2005. - 168 lpp. : krās. il., zīm. ; 27 cm - Alf. rād.: 164.-168.lpp.  ISBN 9984-319-60-1

Tieva, gara tēva josta... : latviešu tautas pasakas un mīklas. - Rīga : Madris, 2007. - 58, [6] lpp.  ISBN 9789984316857

Tik dažādi... : interesanti fakti, maldīgi pieņēmumi, jauni atklājumi par dzīvniekiem / Dzintra Kalniņa ; māksl.Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2007. - 275 lpp.  ISBN 9789984800301

Valgrēns Karls Juhans. Spēlmaņa Rubašova liktenīgais līgums / no zviedru valodas tulkojis Ilmārs Briška. - Rīga : Jumava, 2007. - 307, [1] lpp. : il. ; 21 cm  - (Modernais romāns).  ISBN 9789984382739

Vandenbergs Filips. Piektais evaņģēlijs / no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; māksl.Agris Dzilna. - Rīga : Jumava, 2007. - 314, [1] lpp. ; 21 cm  - (Art detektīvs).  ISBN 9789984383866

Абдуллаев Чингиз. Восточный ветер : роман /  Москва : Эксмо, 2007. - 320 с.  ISBN 9785699237920

Абдуллаев Чингиз. Тождественность любви и ненависти : роман / Москва : Эксмо, 2007. - 320 с.  ISBN 9785699230808

Данилова A. В. Ледяное ложе для брачной ночи. Подарок от злого сердца : повести /  Москва : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Детектив по Фрейду).  ISBN 9785699233076

Демочка Виталий. Строгий режим /  Москва : АСТ, 2007. - 414 с.  ISBN 9785170454655

Доценко Виктор. Не блогодаря, а вопреки... / Москва : Зебра Е, 2007. - 619 с.  ISBN 9785946634533

Задорнов Николай. Капитан Невельской /

  1.кн. - Москва : Вече, 2007. - 464 с. - (Морская одиссея).  ISBN 9785953321662

Задорнов Николай. Капитан Невельской /

  2.кн. - Москва : Вече, 2007. - 368 с. - (Морская одиссея).  ISBN 9785953321679

Лазарчук Андрей. Предчувствие : антология "шестой волны" / С Пб : Амфора, 2007. - 732 с.  ISBN 9785367005790

Нейландс Робин. В зоне боевых действий / Москва : Фаир - Пресс, 2005. - 624 с. - (Спецназ).  ISBN 5-8183-0842-1

Славникова Ольга. Бессмертный / Москва : Вагриус, 2004. - 270 с.  ISBN 5-475-00069-7

Стокер Брэм. Проклятие Мумии : или Камень семи звезд / Харьков : Книжный Клуб, 2007. - 320 с.  ISBN 9785991000741

Тихонова Карина. Я и мое отражение / Москва : Хранитель, 2007. - 379 с.  ISBN 9785170454501

Шахназаров Карен. Курьер /  СПб : Амфора, 2004. - 447 с.  ISBN 5-901582-89-6

Шредер Криста. Я была секретарем Гитлера / Москва : Вече, 2007. - 416 с. : ил.  ISBN 9785953319331

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.