Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Novadu bibliotēkas

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

 Alūksnes novada bibliotēkas

Bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

Bibliotēkas adrese

Tālrunis, e-pasts

Alūksnes pilsētas bibliotēka

Iveta Ozoliņa

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, LV 4301

64322197, 25664421

biblioteka@aluksne.lv

biblioteka.info@aluksne.lv

Alsviķu  bibliotēka

Sarmīte Meļķe

Alsviķi, Alūksnes nov., LV 4333

26371358

bibl.alsviki@aluksne.lv

Strautiņu bibliotēka

Svetlana Vēvere

Strautiņi, Alūksnes nov., LV 4346

64300829

bibl.strautini@aluksne.lv

Annas bibliotēka

Ina Balaņuka

Anna, Alūksnes nov., LV 4341

64354221

bibl.anna@aluksne.lv

Ilzenes bibliotēka

Nora Ceriņa

“Jaunozoli”, Ilzene, Alūksnes nov., LV 4344

29140752

bibl.ilzene@aluksne.lv

Jaunalūksnes bibliotēka

Anita Zača

“Dālderi”, Jaunalūksne, Alūksnes nov., LV 4350

k.t. 64354064

bibl.kolbergis@aluksne.lv

Bejas bibliotēka

Mudīte Rusakova

“Rūķi”, Beja, Alūksnes nov., LV 4357

64354401

bibl.beja@aluksne.lv

Jaunannas bibliotēka

Velga Ločmele

“Liepzari”, Jaunanna, Alūksnes nov., LV 4340

64381668

bibl.jaunanna@aluksne.lv

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

Iveta Šķepaste

“Riekstiņi”, Jaunlaicene, Alūksnes nov., LV 4336

64354977

bibl.jaunlaicene@aluksne.lv

Kalncempju bibliotēka

Dina Ozola

“Cempji”, Kalncempji, Alūksnes nov., LV 4342

64381644

bibl.kalncempji@aluksne.lv

Liepnas pagasta bibliotēka

Inese Paia

Liepna, Alūksnes nov., LV 4354

64329307

bibl.liepna@aluksne.lv

Malienas bibliotēka

Daina Baltā

“Brenci”, Maliena, Alūksnes nov., LV 4359

64354906

bibl.maliena@aluksne.lv

Mālupes pagasta bibliotēka

Anita Gusta

“Austriņi”, Mālupe, Alūksnes nov., LV 4358

64354900

bibl.malupe@aluksne.lv

Mārkalnes pagasta bibliotēka

Sanita Silirova

"Pūcīte", Mārkalne, Alūksnes nov., LV 4351

25662273

bibl.markalne@aluksne.lv

Pededzes bibliotēka

Antoņina Girs

“Krustceles”, Pededze, Alūksnes nov., LV 4352

64324329; 25608756, 29230530

bibl.pededze@aluksne.lv

Veclaicenes bibliotēka

Līga Pjuse

Veclaicene, Alūksnes nov., LV 4335

64329031

bibl.veclaicene@aluksne.lv

Zeltiņu pagasta bibliotēka

Agita Žīgure

“Tērces-10”, Zeltiņi, Alūksnes nov., LV 4345

25745577

bibl.zeltini@aluksne.lv

Māriņkalna bibliotēka

Rudīte Jaunzema

Māriņkalns, Alūksnes nov., LV 4332

64321685

bibl.marinkalns@aluksne.lv

Apes novada bibliotēkas

Bibliotēka

Bibliotēkas vadītājs

Bibliotēkas adrese

Tālrunis, e-pasts

Apes bibliotēka

Mudīte Kaktiņa

Skolas iela 4, Ape, Alūksnes nov., LV 4337

Abonements, vadītāja 64322271; lasītava 64322272;

Bērnu lit.nod. 64322273

biblioteka@ape.lv

Gaujienas bibliotēka

Sandra Āboliņa

“Pilskalni”, Gaujiena, Alūksnes nov., LV 4339

64381603

gaujiena.biblioteka@ape.lv

Trapenes bibliotēka

Dzidra Zariņa

Trapene, Alūksnes nov., LV 4348

64324227

trapenesbiblioteka@inbox.lv

Vidagas bibliotēka

Aira Mūrniece

“Cīrulīši”, Vidaga, Alūksnes nov., LV 4338

26177767

vidaga.biblioteka@ape.lv


 

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.