Vizmas Supes un Daces Markus grāmatas “Bārnu dīnas pīminut. Ziemera izloksne”prezentācija

Ar autorēm bibliotēkā aicinām tikties 13. oktobrī plkst. 17.00, esiet laipni gaidīti!

Vizma Supe un Dace Markus bērnību un skolas gadus pavadījušas Ziemera pagastā, kurā runā Ziemera izloksnē. Grāmatas pamatā ir Vizmas stāstījums par bērnības atmiņām tā, kā runāja viņas ģimenē. Darba turpinājumā – Daces veiktā izloksnes teksta fonētiskā transkripcija, tā lingvistiskā analīze un tādu V.Supes lietoto vārdu un formu saraksts, ko latviešu literārajā valodā parasti nedzird. Autoru darba mērķis ir saglabāt un popularizēt zūdošās dialektālās vērtības.

Fragments no grāmatas “Bārnu dīnas pīminut. Ziemera izloksne”:

Foto no grāmatas atklāšanas svētkiem Liepājas Universitātē.