Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis divus Alūksnes novada bibliotēkas lasīšanas veicināšanas projektus

Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris dotāciju EUR 2160 divu Alūksnes novada bibliotēkas projektu realizācijai.

Lai popularizētu latviešu oriģinālliteratūru, radītu un uzturētu alūksniešu interesi par grāmatu lasīšanu, uzlabotu lasīšanas kvalitāti, izceļot kultūras vērtības literatūrā, Alūksnes novada bibliotēkas darbinieki, realizējot projektu “Es esmu… RAKSTNIEKS”, plānojuši klātienē noorganizēt sarunas ar 6 autoriem, kuru darbi – biogrāfiskie romāni – iznākuši sērijā “Es esmu…”. Tiekoties un sarunājoties ar rakstniekiem – Andri Akmentiņu, Māri Bērziņu, Ingu Gaili, Arno Jundzi, Osvaldu Zebri, Ingu Žoludi – alūksniešiem būs iespēja iepazīt 12 rakstniekus – gan minētos mūsdienu autorus, gan latviešu literatūrai un kultūrvēsturei tik nozīmīgos klasiķus – Jāni Ezeriņu, Vili Lāci, Ivandi Kaiju, Eduardu Veidenbaumu, Gunaru Janovski un Jāni Poruku.

Savukārt, lai iepazīstināt gados jaunos lasītājus un ne-lasītājus ar jaunākajiem latviešu rakstnieku oriģināldarbiem un to autoriem un mudinātu bērnus pievērsties lasīšanai, tiks turpināts 2020.gadā iesāktais projekts “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks”, kuru realizējot, tiks dota iespēja bērniem un pusaudžiem klātienē tikties ar grāmatu autoriem – Lauru Vinogradovu, Ievu Melgalvi, Rebeku Lukošus, Viesturu Ķerus, Inesi Pakloni, Agnesi Zarāni.

Rakstnieks Zigmunds Skujiņš ir teicis, ka “rakstnieks ir trejādība – personība, viņa darbs un viņa lasītājs. Rakstītājam iespējams būt tik lieliskam, cik lielisks, talantīgs ir viņa lasītājs”. Gaidīsim bibliotēkā! Lai vairojas lasītprieks!

Aicinām sekot līdzi Alūksnes novada bibliotēkas informācijai gan bibliotēkā, gan interneta vietnēs www.albibl.lv un https://www.facebook.com/albibl.lv

23.martā plkst. 12:30 jaunos lasītājus aicinām uz tikšanos ar rakstnieci Agnesi Zarāni, bet pieaugušos lasītājus 5.aprīlī plkst. 12 uz sarunu ar rakstnieci Ingu Žoludi!