Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis Alūksnes novada bibliotēkas projektu

Lai popularizētu latviešu oriģinālliteratūras daudzveidību, pievēršot uzmanību īsprozas žanram, radītu un nostiprinātu dažādu paaudžu alūksniešu lasīšanas paradumus, Alūksnes novada bibliotēka ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu realizēs projektu “Rakstnieku stāsti par stāstiem”, kuram VKKF piešķīris dotāciju EUR 1320.

Realizējot minēto projektu, bibliotēka aicinās lasītājus un ne-lasītājus uz abpusēji iedvesmojošām sarunām ar stāstu un dokumentālās prozas grāmatu autorēm, kas sevi pierādījušas īsprozas žanrā:

  • Daci Vīganti,
  • Janu Egli,
  • Janu Veinbergu,
  • Baibu Zīli,
  • Zani Daudziņu.

Īsprozas žanrs latviešu literatūrā savu atdzimšanu piedzīvo jau vairākus gadus un droši var apgalvot, ka stāsts līdztekus romānam ir iekarojis savas pozīcijas un stabili ieņem savu vietu latviešu literatūras klāstā. Tomēr Alūksnes novada bibliotēku darbinieku novērojumi liecina, ka stāstu krājumus bibliotēku plauktos lasītāji nemeklē tik bieži, priekšroka tiek dota romāniem ar aizraujošiem sižetiem. Nenoliedzami, ka stāstam kā literāram žanram tiek uzlikta īpaša slodze: lasītājs vēlas, lai īsais vēstījums viņu aizrautu un izklaidētu tieši tikpat lielā mērā kā romāns, bet stāsti aicina pašus lasītājus vairāk domāt, iedziļināties, spriest un vērtēt.

Bibliotēkas darbinieki cer, ka šīs klātienes tikšanās veicinās rakstnieka un lasītāja mijiedarbību, lasītājiem dodot iespēju sarunāties, diskutēt, izteikt savu viedokli, bet rakstniekiem – gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai.

Gaidīsim bibliotēkā! Lai vairojas lasītprieks!

Aicinām sekot līdzi Alūksnes novada bibliotēkas informācijai gan bibliotēkā, gan interneta vietnēs www.albibl.lv un https://www.facebook.com/albibl.lv

Attēls ar projekta autoriem