Tikšanās ar Guntu Tuču – “Mana pieredze dzimtas vēstures pētīšanā”

Grāmatas vāks un atvērta grāmata

14. martā plkst. 12.00 ielūdzam uz tikšanos ar skolotāju Guntu Tuču, viņa pastāstīs par savu pieredzi dzimtas vēstures pētniecībā.

Gunta ir līdzautore grāmatai „Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”, kas veltīta novadniekam, latviešu māksliniekam, fotogrāfam, literātam, aktīvam sabiedriskajam darbiniekam, aizrautīgam folkloras un tautas tradīciju vācējam. Kā Jāņa Krēsliņa brāļa mazmazmeita Gunta vākusi materiālus un izzinājusi viņa biogrāfiju, gūstot neatsveramu pieredzi dzimtas vēstures pētījumos, ar ko gatava padalīties.

Pasākuma plakāts