Rīgas Centrālās bibliotēkas ceļojoša grāmatu izstāde “100+ grāmatas bērniem”

Alūksnes novadā bibliotēkā no 24. februāra līdz 31. martam  apskatāma Rīgas Centrālās bibliotēkas ceļojoša grāmatu izstāde “100+ grāmatas bērniem”. Izstāde veltīta Latvijas simtgadei un tajā varam apskatīt katrā no Latvijas simtgades gadiem izdotās bērnu grāmatas (1918- 2018). Savas bērnības grāmatas izstādē atradīs vairāku paaudžu cilvēki: pieaugušajiem tās raisīs personiskas izjūtas un atmiņas par savu bērnību, bet bērni līdzās pašu lasītajām grāmatām ieraudzīs tās, kas tapušas gadu desmitiem pirms viņu dzimšanas, grāmatas, ko lasījuši viņu vecāki un  vecvecāki.

Izstādē apskatāmi gan latviešu literatūras klasiķu – Raiņa, Aspazijas, Kārļa Skalbes, Annas Brigaderes u.c., gan padomju laika klasiķu – Annas Sakses, Zentas Ērgles, Žaņa Grīvas u.c., gan mūsdienu autoru darbi.

Līdztekus izstādei apmeklētājiem pieejams arī ilustrēts izstādes katalogs, kurā katram gadam veltīta viena lappuse: tajā ietvertas nozīmīgas ziņas par grāmatu un tās autoru, tekstu papildina arī grāmatu vāku attēli, kā arī autoru foto.