Projekts Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām

Pateicoties LNB Bibliotēku attīstības centra izstrādātajai un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajai programmai “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”, arī šogad esam saņēmuši grāmatas, kuras pēc sašķirošanas nonāks novada bibliotēkās un būs pieejamas lasītājiem.Projekta 2.kārtas ietvaros Alūksnes novada bibliotēka saņēmusi 200 grāmatu eksemplārus par kopējo summu 2269,64 EUR. Šīs grāmatas ir sadalītas visām Alūksnes novada publiskajām bibliotēkām.