Pirmais valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pagastos – atvērts Pededzē

Otrdien, 1. martā, darbu sāka jaunais Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Alūksnes novada Pededzes pagasta bibliotēkas telpās. Tas izveidots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu. Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājus apkalpos Pededzes bibliotēkas vadītāja Mirdza Korne.

Šo klientu apkalpošanas centru Alūksnes novada pašvaldībai bija iespēja izveidot, pateicoties VARAM atbalstītajam projektam un piešķirtajam finansējumam. Centra izveides kopējās izmaksas ir 3300 EUR, no kurām 70% jeb 2310 EUR sedza VARAM, 990 EUR bija pašvaldības līdzfinansējums. Par projekta līdzekļiem iegādāts rakstāmgalds un krēsls klientam, stacionārais un portatīvais dators, dokumentu kamera, lai varētu nofotografēt un iesniegumam pievienot nepieciešamos dokumentus, kā arī mobilais tālrunis.

Pededziešus un jauno Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pirmajā darba dienā sveica Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa, pašvaldības Centrālās administrācijas Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, kolēģes no Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra un centrālās administrācijas Kancelejas, Pededzes pamatskolas direktore Selga Bībere, Pededzes tautas nama vadītāja Tatjana Steklova, pededzietes Inta Ņikitina un Antoņina Girs, aktīvo pagasta jauniešu pārstāvji.

Jaunajā Pededzes klientu apkalpošanas centrā darba laiks būs vienots ar bibliotēku: pirmdienās, otrdienās un trešdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30, ceturtdienās no 9.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 18.00, piektdiena būs brīvdiena.

Klientu apkalpošanas centrā ir iespējams saņemt informāciju par pašvaldības pakalpojumiem un iesniegt pašvaldībai adresētu iesniegumu, kā arī saņemt pieprasītākos valsts iestāžu pakalpojumus. Ir iespējams pašam patstāvīgi vai ar darbiniekam palīdzību izmantot kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem.

Ir izveidota klienta darba vieta, kur klientu apkalpošanas centra darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas ir pieejams dators, interneta pieslēgums, iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kā arī ir brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru.

Centrā būs iespējama arī atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar klientu centra personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā, apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī COVID-19 sertifikāta saņemšana papīra formā.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru minimālajā pakalpojumu grozā ietilpst informēšana un palīdzības sniegšana virknes Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Nacionālais veselības dienesta pakalpojumu un e-pakalpojumu saņemšanā.