Mēs varam! Savējie iedvesmo!

Europe Direct informācijas centrs Gulbenē un Alūksnes pilsētas bibliotēka, jau vairākkārt ciklā „Savējie iedvesmo! Mēs varam!” ir aicinājuši iepazīt Alūksnes puses darbīgus, mērķtiecīgus, aizrautīgus un radošus cilvēkus, uzņēmējus, māksliniekus, amatniekus, citu profesiju pārstāvjus, kas dalījušies pieredzē un stāstos par savu veikumu, ideju realizāciju un izaicinājumiem, ar kuriem saskārušies, realizējot savus mērķus, tādējādi nododot mums visiem vēstījumu- nekas nav neiespējams, ir jāuzdrīkstas, jādara un viss izdosies!
Šoreiz aicinām neklātienē iepazīt Alūksnes novada uzņēmējus, kuri mērķtiecīgi un ar aizrautību strādā un attīsta savu uzņēmumu, piesaistot arī Eiropas Savienības fondu finansējumu: