Lieldienu viktorīna “Par un ap olām” – rezultāti

Ziņojam par 3 veiksmīgākajiem viktorīnas „Par un ap olām” dalībniekiem, kas saņem dāvanas no Alūksnes putnu fermas:

►Mārtiņš (XXXXXX57)

►Ojārs (XXXXXX02)

►Iveta (XXXXXX50)

Paldies visiem dalībniekiem un Alūksnes putnu fermai! Priecīgas un veselīgas Lieldienas!

Atbildes var skatīt šeit: Lieldienu viktorīna par un ap olām

Iesūtītie sakāmvārdi, ticējumi (varēja izdomāt pavisam jaunu):

►Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas.

►Ja sai­mes tēvs Liel­die­nās olu sa­griež tik da­ļās, cik cil­vē­ku, tad sai­me dzī­vo­jot sa­ti­cī­gi.

►Kas Lieldienās olas zogot, tas paliekot tikpat pliks kā ola. 🙂

►Ja olas Lieldienās ēd bez sāls, tad visu gadu būs jāmelo!

►Liel­die­nās jā­si­tas ar olām – ku­ram stip­rā­ka, tam il­gāks mūžs.

►Lieldienā jākrāso olas, tad vistas dēs skaistas olas.

►Kas Lieldienās olas zogot, tas paliekot tikpat pliks kā ola.

►Kurš pirmās Lieldienas rītā pirmais iziet laukā, tam tai gadā laba laime.

►Kad Lieldienās olas zogot, tad zaglis paliekot tikpat pliks kā ola.

►Vista – līdzeklis ar kā palīdzību viena ola rada citu olu.

►Kas šajā viktorīnā nepiedalīsies, tas Lieldienās nedabūs olas no Alūksnes laukiem! 😉

►Lieldienu olu ūdeni vajagot liet pār sētu un sacīt: „Puž, puž vanagam acis cieti ar olu pervi!” Tad vanags vistas nenesot prom.

►Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik daļās, cik cilvēku, tad saime dzīvojot saticīgi.

►Ja Lieldienās nemaina olas, tad cāļi nepadosies

►Mīkla: unkuls, kunkuls krīt no sola, neviens dakters nevar glābt! Uzmini, nu!

►Vārīgs kā ola.

►Pontaga nogs! Maleniski saka uz cilvēku, kuram viss izkrīt no rokām!

►Skaitāmpantiņš: oliņ, boliņ žimpā rimpā, vējiņ kājiņ bums!

►Kas Lieldienās olas bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.

►Sakāmvārds: Staigā kā ar vanckaru! (saka uz cilvēka, kurš nēsā kādu lietu un nezin ko ar to darīt, iesākt)

►Sakāmvārds: Ņemas kā ap jēlu olu.

►Tas jau iet tā, ka pat ola no galvas nenokritīs.

►Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms saullēkta jāapēd vismaz 13 dzērveņu ogu

►Ja bļodiņā griežot divas olas ar pirkstu tās sasitas, tad nākamā gadā apprecēsies.

►Ja gailis Lieldienās izdēj olu, tad Jāņos snigs sniegs.

►Lieldienās ar olām jāiet sisties, kam stiprāka ola, tas ilgāk dzīvos

►Lieldienās, ēdot olas, čaumalas jāsadrupina smalki, lai vistas labi olas dēj.

►Ja Lieldienās dod olu, tad ņem divas

►Kas olu ēd bez sāls, tas visu vasaru melos.

►Kas olas ād bez sāls, tas visu vasaru melos

►Lieldienās pirmo olu ģimenes “galvai” jāsadala vienādās daļās uz visiem ģimenes locekļiem, tad dzīvošot saticīgi.

►Kas Lieldienu olas zags- paliks pliks kā ola!

►Kas Lieldienās ēd olu bez sāls, tas visu gad melos.

►Lieldienās jākrāso olas, tad vistas dēs skaistas olas.

►Kas neēd olas ,tam nav spēka

►Lieldienās olas jāed ar sāli, lai nemelotu.

►Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik daļās, cik cilvēku, tad saime dzīvojot saticīgi.

►Kurš Pirmajās Lieldienās pirmais laukā iziet, tam tajā gadā laime gaidāma.

►Kas Lieldienās iet ciemos bez olām, tas kauna nezina.

►Kas olas bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.

►Lieldienās jāsitās ar olām, kuram stiprāka, tam koka ola.

►Ja vēlies laimi, Lieldienu rītā pirmais izej ārā.

►Kad paiet Lieldienas,tad iesākās silts laiks.

►Olas nedrīkst ēst bez sāls,citādi daudz melos.

►Ja Lieldienās ēd olas bez sāls, tad visu gadu melo

►Kas olu bez sāls ēd, tas melo

►Ja vardes Lieldienās iet pāri ceļam – būs lietaina vasara

►Lieldienas jasupojas,tad odi nekodis?