Konkurss “Iepazīsim rakstnieku Valentīnu Pelēci!”

Alūksnes novadā dzimušajam rakstniekam un dzejniekam Valentīnam Pelēcim 14. augustā apritēs 115. dzimšanas diena. Autora grāmatas ir interesantas ar to, ka tajās varam iepazīt viņa dzimtās puses cilvēkus, dabu un notikumus. 1996. gadā Valentīns Pelēcis, atrodoties trimdā, rakstīja: “Mans svešuma prieks ir tas, ka manas kādreizējās darbu un izjūtu gaitu atmiņas – tiek lasītas un stāstītas citām, jaunākām paaudzēm.”  Atzīmējot novadnieka jubileju, Alūksnes novada bibliotēka aicina ikvienu pārbaudīt savas zināšanas  par Valentīna Pelēča dzīvi un literāro mantojumu vai arī – atklāt kādu jaunu, nezināmu faktu par mūsu Malienas pusi un rakstnieku.

 Aktīvākos atbilžu iesniedzējus aicināsim piedalīties ekskursijā – izzinošā ekspedīcijā pa rakstnieka Valentīna Pelēča dzimto pagastu.

Meklējot atbildes, aicinām izmantot  Alūksnes novada bibliotēkas novadpētniecības krājumu, interneta vietnes www.albibl.lv sadaļu Novadpētniecība, kā arī Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursu www.periodika.lv u.c.

Atbildes iesniegt Alūksnes novada bibliotēkā klātienē vai elektroniski biblioteka@aluksne.lv līdz 2023.gada 21.aprīlim.

Konkursa “Iepazīsim rakstnieku Valentīnu Pelēci!” jautājumi

 1. Alūksnes novada bibliotēkā par mūsu novadnieku Valentīnu Pelēci izlikta izstāde no krājumā pieejamajiem materiāliem. Kā saucas šī izstāde?
 2. Kad un kur dzimis rakstnieks novadnieks Valentīns Pelēcis? Kā sauca viņa vecākus, brāļus un māsu?
 3. Kurās skolās mācījies rakstnieks?
 4. Savā 50 gadu jubilejas intervijā 01.10.1958. žurnālam “Tilts” rakstnieks stāsta, ka daudz zaudējis iedams skolā. Kāds bija šis zaudējums?
 5. Jau skolas laikos Valentīns Pelēcis veidojis nelegālus humoristiskus žurnāliņus. Kādi nosaukumi tiem bija?
 6. Kad, kur, ar kādu nosaukumu un pseidonīmu bija publicēts rakstnieka pirmais darbs – feļetons?
 7. Atrodi pirmo nopietno 1934.gada žurnālā “Jaunā Raža” pirmajā numurā iespiesto Valentīna Pelēča dzejoli!
 8. Pēc karadienesta Valentīns Pelēcis atgriezās saimniekot dzimtajās mājās. Viņš apprecēja iecerēto kaimiņu meiteni Olgu Bitāni. Kā Valentīns viņu bija iesaucis?
 9. Stāstā “Vecgulbenes politpārvaldē” Valentīns Pelēcis raksta, ka 1935.gadā saņēmis arestēšanas pavēli. Kāpēc viņš nonāca Politpārvaldē?
 10. 1944.gada februārī Valentīnu Pelēci iesauca leģionā. Zviedrijā izdotajā grāmatā tika aprakstītas viņa kara gaitas. Kāds ir šīs grāmatas nosaukums?
 11. Kur rakstnieks nonāca pēc Otrā pasaules kara?
 12. Ar ko Valentīns Pelēcis nodarbojās dzīvodams svešumā?
 13. Kurā gadā Valentīns Pelēcis viesojās Latvijā?
 14. Kādu domu rakstnieks izteicis grāmatas “Apvāršņi” (izdota 1957. gadā) miniatūrā “Lapkritis”?
 15. Kad un kur mūžībā devies Valentīns Pelēcis? Kur viņš apglabāts?
 16. Kas rakstīts uz Valentīna Pelēča kapakmens?
 17. Cik nosaukumu Valentīna Pelēča prozas grāmatu atrodamas Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogā?
 18. Ar kādu nosaukumu atkārtoti tika izdots Valentīna Pelēča romāns “Malēnietis karā”?
 19. Kāds ir krājumā “100 dzejoļi Latvijai” Valentīna Pelēča ievietotā dzejoļa nosaukums?
 20. Mūsu novadnieka darbus popularizēja arī Latvijas Radio. Ar redaktores Birutas Zeiberliņas palīdzību tapa radiolasījumi.  Ieraksts klausāms kompaktdiskā, kas atrodams Alūksnes novada bibliotēkā. Kā saucas šis lasījums? Izmanto attēlus!
………………
 • Valentīnu Pelēci viņa paziņas raksturojuši : nelokāms latvietis; viņš izskatās kā angļu lords; viņš ir visīstākās, vistīrākās taisnības un patiesības meklētājs; Valentīns ir sirsnīgs draugs; dziļi inteliģents cilvēks; viņš ir malēnietis, kas mīl sava novada izloksni…

Kā viņu raksturojušas vietējās kundzes pēc tam, kad viņa dzimtajā pagastā pirmo reizi ievēlēja “skaistuma karalieni” – Miss Mālupe? Citē!