Jaunos dzejniekus aicina piedalīties Velgai Krilei un Arturam Gobam veltītā konkursā

Ar 1.septembri jaunie dzejnieki no visas Latvijas tiek aicināti iesniegt darbus dzejas autoru-iesācēju konkursā “Tu arī mani spēsi izpildīt”.

No šī gada ikgadējais Valkas novada dzejas konkurss “Tu arī mani spēsi izpildīt” veltīts diviem nozīmīgiem novada literātiem – Velgai Krilei un Arturam Gobam. Notikušas izmaiņas arī konkursa nolikumā – paplašinātas iespējamo dalībnieku vecuma grupas un papildināts naudas balvu fonds.

Žūrija sešu cilvēku sastāvā konkursantus vērtēs un apbalvos trīs vecuma grupās:

  • 10 līdz 13 gadi, balvu fonds – Artura Gobas balva 50 EUR vērtībā no Latvijas bērnu fonda,
  • 14 līdz 17 gadi, balvu fonds – Artura Gobas balva 50 EUR vērtībā no Latvijas bērnu fonda,
  • 18 gadi un vecāki – balvu fonds – Velgas Kriles balva 100 EUR vērtībā no Valkas novada pašvaldības.

Lai piedalītos konkursā jaunajiem dzejniekiem, kuri sasnieguši vismaz 10 gadu vecumu, laika posmā no 1. septembra līdz 1. oktobrim uz e-pastu lugazubiblioteka@valka.lv jāiesūta savi oriģināldarbi pašu izvēlētā tematikā, kas atbilst kritērijiem:

  • Dzejoļu kopa (vismaz 7 dzejoļi – ne vairāk kā 300 dzejas rindas),
  • Iepriekš nepublicēti dzejoļi.

Dzejas konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” rezultāti tiks paziņoti apbalvošanas pasākumā oktobrī, kas ierasti norisināsies Valkas pagasta Saieta namā “Lugažu muiža”.

Valkas bibliotēkas un Saieta nama “Lugažu muižas” organizētais un Latvijas Bērnu fonda un Valkas novada pašvaldības atbalstītais dzejas autoru – iesācēju konkurss bērniem un pieaugušajiem “Tu arī mani spēsi izpildīt”, tiek organizēts ar mērķi atklāt jaunos dzejas talantus, kā arī veicināt un iedrošināt literāro dotību attīstīšanu dažādu paaudžu autoriem.

Informāciju sagatavoja:

Ance Andrējeva-Empele

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību speciāliste