Brīvprātīgie jaunieši no Itālijas un Austrijas viesojas Alūksnē!

Pateicoties centra Europe Direct Gulbene un Gulbenes un Alūksnes novadu bibliotēku atbalstam, novembra beigās Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā viesojās brīvprātīgie jaunieši  Frančeska, Ipak un Sāra no Itālijas, kā arī Viktorija un Analēna no Austrijas. Viņi darbojas kā brīvprātīgie programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Eiropas Brīvprātīgā darba projekta ietvaros Gulbenes novada pašvaldības iestādēs. Tikšanās laikā jaunieši pastāstīja, kas viņus pamudinājis iesaistīties brīvprātīgo darbā, kādēļ viņi izlēma mesties izaicinājumā un doties uz Latviju, lai apgūtu ko jaunu un dalītos savās prasmēs ar citiem. Ģimnāzijas audzēkņiem bija iespēja tuvāk uzzināt par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ko tā piedāvā jauniešiem, ieklausīties brīvprātīgo jauniešu stāstos un pieredzē, diskutēt un uzzināt, cik nozīmīga ir valodu apguve skolā, kādi izaicinājumi jāpieņem, lai dzīvotu un strādātu citā valstī, tālu prom no mājām, par to, kādas prasmes ir visvairāk noderīgas, iesaistoties brīvprātīgo darbā u.c. Lai tuvāk iepazītu Latviju un šīs puses vēsturi, brīvprātīgajiem jauniešiem bija iespēja piedalīties izzinošā nodarbībā Alūksnes Bānīša stacijā, kā arī iepazīties ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu renovēto Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēku.