Bibliotēkas – klientu apkalpošanas centri

Līdz ar to, ka no janvāra Alūksnes novada teritorijā pagastu pārvaldīšanu nodrošinās jauna iestāde – Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, kas izveidota, reorganizējot un apvienojot līdzšinējās pagastu pārvaldes, būtiski mainās Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienību – bibliotēku novada pagastos – loma. Tās turpmāk sniegs ne tikai bibliotekāros pakalpojumus, bet kļūst par klientu apkalpošanas centriem, kuros iedzīvotāji var saņemt informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, uzrakstīt iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei, kā arī no 1. marta tajās varēs saņemt palīdzību valsts iestāžu pakalpojumu pieprasīšanā.

Tāpat iedzīvotāji pagastu bibliotēkās – klientu apkalpošanas centros var vērsties ar šādiem jautājumiem, kuri tālāk ar bibliotekāra starpniecību tiks pārsūtīti Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei:

•           personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu, lai saņemtu un aktivizētu e-talonu skolēnu braukšanai sabiedriskajā transportā konkrētā maršrutā;

•           personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par skolēnu braukšanas izdevumu (biļešu) kompensāciju sabiedriskajā transportā, ja bojāts e-talons, līdz jauna saņemšanai;

•           personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par izdevumu kompensāciju, kas saistīti ar skolēnu nogādāšanu līdz izglītības iestādei, ja noslēgts līgums ar Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldi;

•           personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par zemes nomas un citu līgumu pagarinājumu, ja to paredz līguma nosacījumi;

•           personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par kokmateriālu krautnes izveidošanas saskaņošanu pašvaldības ceļa nodalījuma joslā;

•           personīgi noformēt un iesniegt dokumentus, kas attiecas uz iedzīvotāja iesākto jautājumu risināšanu un pieprasīto dokumentu iesniegšanas nepieciešamību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei;

•           un citos pašvaldības pārziņā esošos saimnieciskajos jautājumos konkrētā pagastā.

Gadījumos, ja pagasta bibliotēka un klientu apkalpošanas centrs kāda iemesla dēļ ir slēgts, iedzīvotājam ir iespējams iesniegt savu iesniegumu jebkura cita pagasta bibliotēkā-klientu apkalpošanas centrā vai Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē katru darba dienu. Ja iedzīvotājam ir pieejams elektroniskais paraksts, tad visērtāk jebkuru dokumentu vai iesniegumu  parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei uz e-pastu pagastu.apvieniba@aluksne.lv.

Informācija par Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienību – pagastu bibliotēku darba laikiem no 2023. gada 1. janvāra pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Kultūra/Alūksnes novada bibliotēka, saite: https://aluksne.lv/index.php/kultura/bibliotekas/