Bibliotēkās – jaunas grāmatas!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās” ietvaros ar VKKF atbalstu Alūksnes novada bibliotēkas saņēmušas vērtīgu grāmatu kolekciju – kopumā 240 eksemplārus par EUR  2907,82

Pateicoties pašvaldības autovadītājam Gunāram Avotiņam, grāmatas jau nogādātas Alūksnē un jau pavisam drīz būs pieejamas katrā novada bibliotēkā!

Lai vairojas lasītprieks!