Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība no 15. novembra

No 2021. gada 15. novembra Alūksnes pilsētas bibliotēku epidemioloģiski drošā vidē var apmeklēt tikai personas ar derīgu sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pilnībā vakcinēta (vakcinācijas sertifikāts) vai persona ir pārslimojusi Covid-19 (pārslimošanas sertifikāts). Pie ieejas bibliotēkā apmeklētājam jāuzrāda sadarbspējīgs sertifikāts un pase vai ID karte. Atrodoties bibliotēkas iekštelpās, obligāta ir sejas maskas valkāšana.

Visiem bibliotēkas lietotājiem, tai skaitā – lietotājiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta – tiek nodrošināta neklātienes (bezkontakta) grāmatu u.c. izdevumu apmaiņa, par ko ar bibliotēkas darbiniekiem jāvienojas iepriekš. Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi ārkārtējās situācijas apstākļos no 15.11.2021.