Alūksnes zonālajam valsts arhīvam – 60, aicinām tikties ar darbiniekiem

15. maijā plkst. 15.00 Alūksnes novada bibliotēkā aicinām tikties ar arhīva darbiniekiem, lai ieskatītos Alūksnes zonālā valsts arhīva vēsturē un uzzinātu par darba ikdienu.

Šogad aprit 60 gadskārta, kopš 1964. gadā pēc arhīvu tīkla reorganizācijas izveidoja 10 toreizējās LPSR Centrālā oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīva filiāles, tajā skaitā Alūksnē. Kopš tā laika ir mainījušies darba veidi, bet princips palicis tas pats – tā ir dokumentu saglabāšana un izmantošana.

Pasākums notiks novadpētniecības cikla “Vēstures stunda” ietvaros, tajā aicinām interesentus tikties un uzzināt ko jaunu par novada vēsturi, cilvēkiem, notikumiem.