Aicinām risināt krustvārdu mīklu par Ziemeļvalstu autoriem un grāmatām!

Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļa norisināsies no 14. līdz 20. novembrim. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Šajā laikā bibliotēkās, skolās un citviet notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Centrs Europe Direct Gulbene un  Alūksnes novada bibliotēka aicina pārbaudīt savu erudīcijas un zināšanu līmeni, piedaloties krustvārdu mīklas par Ziemeļvalstu literatūru minēšanā! Krustvārdu mīkla šeit: https://ej.uz/77b4

Atbildi – atslēgas vārdus sūtiet uz bibliotēkas e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv līdz 20. novembrim ieskaitot. Veiksmīgākos izlozes kārtā sagaidīs balviņas no centra Europa Direct Gulbene.

Kā palīgs mīklas risināšanā noderēs bibliotēkas elektroniskais katalogs, tajā atrodamas ziņas par visām grāmatām, kas ir bibliotēkas krājumā – https://aluksne.biblioteka.lv/