Aicinām darbā galveno bibliotekāru Bērnu apkalpošanas nodaļā

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrācijas kods 90000018622) iestāde ALŪKSNES NOVADA BIBLIOTĒKA (reģistrācijas kods 90000019257) izsludina pieteikšanos uz galvenā bibliotekāra amata vietu  Bērnu apkalpošanas nodaļā (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un nodrošināt bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbu;
 • profesionāli apkalpot bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas lietotājus, apmācīt tos informācijas resursu lietošanā;
 • organizēt pilsētas un novada mēroga bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus bērnu un jauniešu mērķauditorijām;
 • sadarbībā ar izglītības iestādēm, ģimenēm u.c.  īstenot lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
 • piedalīties ar iestādes darbību saistītu projektu realizācijā,  vadīt  projektu izstrādi un īstenošanu;
 • koordinēt, konsultēt novada vietējās nozīmes bibliotēku speciālistus par bibliotekārā darba funkcijām darbā ar bērniem un jauniešiem.

Ar pārējiem amata pienākumiem var iepazīties Alūksnes novada bibliotēkā, sazinoties ar Alūksnes novada bibliotēkas direktori Ivetu Ozoliņu, tālrunis 25664421, e-pasts: biblioteka@aluksne.lv

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un organizēt bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbu atbilstoši mērķiem un uzdevumiem;
 • spēja reaģēt uz bibliotēkas lietotāju pieprasījumiem un vajadzībām;
 • spēja strādāt radoši, precīzi un izrādīt iniciatīvu;
 • spēja radoši organizēt un vadīt bibliotēkas un literatūras popularizēšanas, lasīšanas veicināšanas, informācijpratības un tematiskus pasākumus bērniem un jauniešiem;
 • labas organizatoriskās, komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar citu institūciju darbiniekiem, prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • prasme strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, informācijas izvērtēšanas un analīzes prasmes;
 • apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem, apmeklētājiem un kolēģiem;
 • labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar biroja tehniku, iemaņas vizuālo materiālu sagatavošanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, svešvalodas līmenī, kas amata pienākumu izpildē ļauj sazināties un izmantot informācijas resursus.

Pieteikuma dokumenti:

 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule, ietverot bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas attīstības redzējumu (uz vienas A4 formāta lapas);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • var iesniegt rekomendācijas un atsauksmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • amatam noteikto mēnešalgu EUR 841 pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā 90% no noteiktās mēnešalgas).

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2023. gada 14. decembra plkst. 16.00, nosūtot uz e-pastu biblioteka@aluksne.lv ar norādi “Pieteikums uz vakanci” vai iesniedzot personīgi Alūksnes novada bibliotēkā, Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Kontaktpersona Iveta Ozoliņa, tālrunis 25664421, e-pasts: biblioteka@aluksne.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.