Aicina iedzīvotājus uz Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru atvēršanu Alūksnes novada pagastos

7. martā pulksten 13.00 vienlaikus 12 vietās Alūksnes novadā  – Veclaicenes, Jaunlaicenes, Māriņkalna, Alsviķu, Jaunannas, Annas, Zeltiņu, Ilzenes, Malienas, Mālupes, Liepnas, Jaunalūksnes bibliotēkās – tiks atvērti Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus apmeklēt atvēršanas pasākumus un iepazīties ar centru darbību. Veiksmīgi atbildot uz jautājumiem, apmeklētājiem būs iespēja saņemt kādu pašvaldības sarūpētu balvu. Katrā pasākuma vietā varēs satikt arī kādu pašvaldības oficiālo pārstāvi.

Alūksnes novada pašvaldība jau iepriekš ir informējusi, ka no šī gada tieši bibliotēkas ir tās pašvaldības struktūrvienības, kas veic klientu apkalpošanu un kurās iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus, saņemt informāciju, vērsties pēc padoma pašvaldības jautājumos un pēc 7. marta – arī saņemt palīdzību valsts iestāžu pakalpojumu pieprasīšanā.

Ar valsts piešķirta finansējuma palīdzību pašvaldība ir izveidojusi novada nozīmes Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus pagastos. Centriem ir iegādāts viss nepieciešamais tehniskais aprīkojums un mēbeles, bibliotēku darbinieki apmācīti darbam Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā.

Kalncempju pagastā mazā iedzīvotāju skaita dēļ Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs nav paredzēts, bet klientu apkalpošanu Kalncempjos nodrošinās Jaunannas bibliotēka tās darba laikā. Savukārt Mārkalnes pagastā pašlaik ir iespējams saņemt bibliotēkas un pašvaldības sniegtos pakalpojumus, bet pēc kosmētiskā remonta veikšanas un nepieciešamā aprīkojuma iegādes, tas nodrošinās atbalstu arī valsts sniegtos pakalpojumu saņemšanā.

Klientu apkalpošanas centros pagastu teritorijās iedzīvotāji var vērsties šādos jautājumos:

  • lai saņemtu informāciju par pašvaldības pakalpojumu saņemšanu;
  • lai saņemtu informāciju par valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanu;
  • lai iesniegtu iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei.

Iedzīvotāji pagastu bibliotēkās-klientu apkalpošanas centros var vērsties arī sakarā ar šādiem jautājumiem, kurus klientu apkalpošanas centrs pārsūtīs Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei:

  • personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu, lai saņemtu un aktivizētu e-talonu skolēnu braukšanai sabiedriskajā transportā konkrētā maršrutā;
  • personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par skolēnu braukšanas izdevumu (biļešu) kompensāciju sabiedriskajā transportā, ja bojāts e-talons, līdz jauna saņemšanai;
  • personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par izdevumu kompensāciju, kas saistīti ar skolēnu nogādāšanu līdz izglītības iestādei, ja noslēgts līgums ar Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldi;
  • personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par zemes nomas un citu līgumu pagarinājumu, ja to paredz līguma nosacījumi;
  • personīgi noformēt un iesniegt iesniegumu par kokmateriālu krautnes izveidošanas saskaņošanu pašvaldības ceļa nodalījuma joslā;
  • personīgi noformēt un iesniegt dokumentus, kas attiecas uz iedzīvotāja iesākto jautājumu risināšanu un pieprasīto dokumentu iesniegšanas nepieciešamību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei;
  • un citos pašvaldības pārziņā esošos saimnieciskajos jautājumos konkrētā pagastā.

Gadījumos, ja pagasta bibliotēka un klientu apkalpošanas centrs kāda iemesla dēļ ir slēgts, iedzīvotājam ir iespējams iesniegt savu iesniegumu jebkura cita pagasta bibliotēkā-klientu apkalpošanas centrā vai Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē katru darba dienu.

Informāciju sagatavoja Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste