12 Alūksnes novada bibliotēkās atvērti Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri

7. martā, Alūksnes novada pašvaldība atvēra vēl 12 Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus, kas izveidoti pagastu bibliotēkās, tā kļūstot par vienu no pirmajiem novadiem valstī, kur klientu centru tīkls ir tik plašs un aptverošs. Šobrīd Alūksnes novadā kopumā ir 14 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri.

Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri no 7. marta Alūksnes novadā atvērti Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunlaicenes, Jaunannas, Jaunalūksnes, Liepnas, Malienas, Mālupes,  Māriņkalna, Zeltiņu un Veclaicenes bibliotēkās. Tie izveidoti ar finansiālu atbalstu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas – Alūksnes novada pašvaldībai piešķirta 38 658 eiro dotācija, pašvaldības līdzfinansējums – 16 570 eiro. Bibliotēkas aprīkotas ar modernu biroja tehniku – datoriem, dokumentu kamerām, mobilajiem tālruņiem, kā arī iekārtota ērta darba vieta gan klientiem, gan darbiniekam.

Bibliotēkas arī iepriekš bija vieta, kur iedzīvotāji vērsās pēc dažāda veida informācijas un palīdzības. Tagad šīs iespējas būs vēl plašākas, un pagastu iedzīvotāji varēs ērti un mūsdienīgi saņemt nepieciešamos valsts un pašvaldības pakalpojumus, atbalstu, konsultāciju dažādu jautājumu risināšanā.

– Katras pārmaiņas ved uz labu. 30 gadu laikā ir ievērojami samazinājies iedzīvotāju skaits, esam sapratuši, ka, lai saglabātu saimniecisko attīstību, taupītu valsts un novada līdzekļus, pārmaiņas ir vajadzīgas. Tādēļ pagastu bibliotēkās izveidoti Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, – Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra atvēršanā Jaunlaicenes pagastā sacīja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Viņš pateicās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ar kā atbalstu bija iespējams iekārtot jaunos klientu apkalpošanas centrus, pašvaldības darbiniekiem, kas strādāja pie centru izveides un iekārtošanas, Jaunlaicenes bibliotēkas vadītājai Ivetai Udrasei un pagasta iedzīvotajiem novēlēja, lai jaunais klientu apkalpošanas centrs kalpo iedzīvotāju vajadzībām.

– Alūksnes novada pašvaldība ir viena no pirmajām, kas sasniedz valsts reformu plānā noteikto mērķi – klientu apkalpošanas centrs katrā pagastā, – uzrunājot Jaunlaicenes bibliotēkā sapulcējušos iedzīvotājus, uzsvēra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve, Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja Maija Anspoka.

M. Anspoka apliecināja, ka ministrija atbalstīs klientu apkalpošanas centrus ar regulārām apmācībām par pakalpojumiem un klientu apkalpošanu, kā arī saglabāsies dotācija atbilstoši nodrošināto pakalpojumu klāstam. Ņemot vērā to, ka valsts iestādes samazina klātienes pakalpojumu loku, Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri kļūs par metropolēm pakalpojumu nodrošināšanā klientiem. M. Anspoka rosināja iedzīvotājus izmantot klientu apkalpošanas centru palīdzību, jo katrā no tiem blakām ir zinošs un kompetents speciālists.

Jaunlaicenes bibliotēkas vadītāja Iveta Udrase uzsvēra, ka klientu apkalpošanas centru atvēršana ir iespēja mazajām lauku bibliotēkām pastāvēt, piesaistīt apmeklētājus, bibliotekāriem paplašināt savas prasmes un zināšanas.

– Pagasta iedzīvotāji būs ieguvēji, jo nevajadzēs apmeklēt valsts un pašvaldības iestādes klātienē, bet jautājumus un pakalpojumus varēs nodrošināt pagasta bibliotēkā, – sacīja I. Udrase.

Īpašā video uzrunā gan Jaunlaicenes, gan pārējos 11 jaunajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pagastos sapulcējošos iedzīvotājus un klientu apkalpošanas centru darbiniekus sveica un uzrunāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks.

Katrā no jaunatklātajiem klientu apkalpošanas centriem Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciālisti bija parūpējušies par svinīgu atklāšanas pasākumu un priekšnesumiem. Tos katrā pagastā apmeklēja kāds oficiālais pašvaldības pārstāvis – domes deputāts vai darbinieks, un iedzīvotāji izmantoja arī šo iespēju – klātienē sastapt pašvaldības pārstāvjus, uzdot interesējošos jautājumus un pārrunāt aktualitātes.

Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste