Alūksnes rajona starpkolhoza putnu fermas dibināšana

Alūksnes rajona starpkolhoza putnu fermas dibināšana

Alūksnes rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmums par Alūksnes rajona starpkolhozu fabrikas dibināšanu 1961. gada 7. februārī. Par starpkolhozu putnkopības organizācijas biedriem pirmie kļuva kolhozi «Vienība, «Centība», «Cīņa», «Umara», «Maliena», «Straume» un «Vārpa»

Velta Celma
Galvenā zootehniķe, strādāja no 1961.- 1992. gadam

Par starpkolhozu fabrikas dibināšanu. Padomju Alūksne, 23.03.1961.

«Pirmos cāļus sāka audzēt kolhozu “Vienība” un “Vārpa” pielāgotās kūtīs. Sākums bija 1961.gada pavasarī ar nosaukumu Alūksnes starpkolhozu putnu ferma. Tanī laikā tika uzsāktas celt pirmās putnu novietnes, meža ielokā, nekoptā meža daļā.» V. Celma

Velta Celma
Galvenā zootehniķe, strādāja no 1961.- 1992. gadam

Putnkope Elvīra Āze baro vistas, 1960-tie gadi

Velta Celma
Galvenā zootehniķe, strādāja no 1961.- 1992. gadam

Putnkopēji cāļu cehā, Arvīds Deksnis (pirmais no kreisās), Alfons Bauers (pirmais no labās), 1960-tie gadi

Velta Celma
Galvenā zootehniķe, strādāja no 1961.- 1992. gadam

Fermas cehs pirms mehanizācijas. Pirmos cehus uzcēla nemehanizētus. Cehā nebija ne ūdens, ne elektriskā apgaismojuma. Elektroenerģijas padeve sākās 1964.gadā. Katrā kūtī parādījās vads, no kura ūdens pastāvīgi plūst putnu silēs.

Gerda Kustova
olu noliktavā, strādāja no 1971. gada līdz 1994. gadam

Ceha ejas, kur putnkopes no ligzdām salasīja olas. 1960- tie gadi. Putnkopējas visus darbus veica ar rokām – arī olu lasīšanu no ligzdām. Šādā cehā bija ap 5 000 putnu. 

Zina Drēlniece
zootehniķe, strādāja no 1977.gada līdz 2009. gadam

Pirmās vistu fermas mašīnas. Vienīgie transporta līdzekļi sākuma posmā bija automašīnas "GAZ". Fonā redzamas no inkubatora cāļu pārvadājamās kulbas, kuras novietoja mašīnu kravas kastē, 1960-tie gadi.

Negadījums. Cāļi no inkubatora novietoti fermā. Kravas mašīna sniegā slīdējusi un kulba izgāzusies no kravas kastes. 1960-tie gadi.

Dzirkstele Nr.80, 1964. gada 9. jūlijs

Velta Celma
Galvenā zootehniķe, strādāja no 1961.- 1992. gadam

Dzirkstele, 1965. gada 20. februāris

Alūksnes putnu fermas (APF)  pastāvēšanas gados vairākkārt mainījusies īpašuma forma un tās nosaukums