Ukraina: sankcijas pret Kremļa atbalstītajiem mediju kanāliem “Russia Today” un “Sputnik”

Eiropas Savienība ir pieņēmusi sankcijas pret Kremļa dezinformācijas un informācijas manipulācijas līdzekļiem. Pēc Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas svētdien izteiktā paziņojuma Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi no šodienas apturēt valstij piederošo dezinformācijas kanālu “Russia Today” un “Sputnik” translāciju visā ES.

“Russia Today” un “Sputnik” ir svarīgi instrumenti, ar kuriem tiek virzīta un atbalstīta Krievijas agresija pret Ukrainu. Tas rada būtiskus un tiešus draudus ES sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Abi kanāli ir daļa no koordinētiem informācijas manipulācijas un dezinformācijas centieniem, kurus Eiropas Ārējās darbības dienesta Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvā grupa dokumentējusi kopš 2015. gada.

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ir jāveic pamattiesībām un pamatbrīvībām atbilstoši turpmāki ierobežojoši pasākumi un jāaptur “Russia Today” un “Sputnik” apraides darbības, kas notiek Eiropas Savienībā vai ir vērstas pret to. Sankcijas attiecas uz visiem apraides un izplatīšanas līdzekļiem: kabeļiem, satelītiem, IPTV, platformām, tīmekļvietnēm un lietotnēm. Visas attiecīgās licences, atļaujas un izplatīšanas mehānismi ir apturēti. Šie pasākumi ir tieši un tūlītēji piemērojami visās ES dalībvalstīs.

Lai nodrošinātu, ka operatori pasākumus var īstenot ātri, būtiska ir Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupā (ERGA) notiekošā sadarbība ar neatkarīgiem mediju regulatoriem un to starpā. Daži regulatori savā attiecīgajā teritorijā saskaņā ar ES audiovizuālo mediju noteikumiem jau ir konkrēti rīkojušies, lai ierobežotu Krievijas mediju kanālus, kas saistīti ar dezinformāciju, informācijas manipulāciju un iejaukšanos.

Konteksts

Vairāki regulatori ES dalībvalstīs (piemēram, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā) jau ir vērsušies pret Krievijas valsts kontrolētām raidorganizācijām un kanāliem, kas iesaistīti dezinformācijas un informācijas manipulācijas sistēmā, savukārt Vācija ir aizliegusi pārraidīt “Russia Today” vācu izlaidumu licences neesības dēļ.

Pagājušajā gadā Krievijā ir notikušas vēl nepieredzētas represijas pret neatkarīgiem medijiem. Lai apklusinātu neatkarīgos medijus un atsevišķus žurnālistus, kas pret valdību ir noskaņoti kritiski, Krievijas iestādes ir izmantojušas drakoniskus tiesību aktus, jo īpaši likumu par “ārvalstu aģentiem”. Krievijas žurnālisti ir apdraudēti, vajāti un spiesti bēgt no valsts tikai tāpēc, ka dara savu darbu. Tas nav pieņemami.

Brīva piekļuve informācijai ir pamattiesības, kas nostiprinātas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantā. ES turpinās atbalstīt mediju brīvību un plurālismu visā pasaulē.

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/