Ukraina: dalībvalstis tagad varēs vieglāk un ātrāk izmantot kohēzijas finansējumu, lai nodrošinātu bēgļu tūlītējās vajadzības

Lai turpinātu atbalstīt dalībvalstis, kas uzņem Ukrainas bēgļus, Komisija ir ierosinājusi vienkāršotu finansēšanas procedūru 2014.–2020. gada kohēzijas politikas ietvaros. Šī procedūra palīdzēs risināt papildu izmaksu jautājumu. Priekšlikums paredz jaunu vienkāršotu izmaksu iespēju, lai apmaksātu bēgļu tūlītējās vajadzības, piemēram, pārtiku, pamata materiālo palīdzību, kā arī izmitināšanas un transporta izmaksas. Tas ir papildinājums noteikumam par papildu elastību, kas jau ieviests ar priekšlikumu par kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā, un priekšfinansējuma palielinājumam par 3,4 miljardiem eiro saskaņā ar REACT-EU. Tā ir atbilde uz Eiropadomes un Eiropas Parlamenta aicinājumu strādāt pie papildu priekšlikumiem par spēcīgāku ES atbalstu, lai varētu ātri nodrošināt ES finansējumu bēgļiem un tiem, kas viņus uzņem.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira sacīja:

Dalībvalstis varēs saņemt iepriekš noteiktu summu nedēļā par visiem tiem, kuriem ir piešķirta pagaidu aizsardzība saskaņā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu un kuri atrodas attiecīgajā dalībvalstī. Šo iespēju var izmantot ne ilgāk kā 13 nedēļas no katras personas ierašanās brīža Eiropas Savienībā. Vienkāršotu izmaksu iespējas izmantošana arī nozīmē, ka dalībvalstis cilvēkresursus un administratīvo darbu var novirzīt tam, lai ātrāk sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams.

Šis jaunais priekšlikums ir papildu grozījums Kopīgo noteikumu regulā, un tam ir vajadzīgs Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta apstiprinājums. Pēc priekšlikuma pieņemšanas dalībvalstis var nekavējoties izmantot šo jauno iespēju.

Informācija no https://latvia.representation.ec.europa.eu/