Par veselīgu dzīvesveidu: EK sāk kampaņu “HealthyLifestyle4All”

24.09.2021. Eiropas Komisija uzsākusi kampaņu “HealthyLifestyle4All”, kuras mērķis ir vispārēji veicināt veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā dažādās paaudzēs un sociālajās grupās, ar mērķi uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un labbūtību. Šajā divu gadu kampaņā sports un aktīvs dzīvesveids ir sasaistīti ar veselības, pārtikas un citām rīcībpolitikām, iesaistot pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, valsts, vietējās un reģionālās iestādes un […]

Eiropas Komisija ierosina vienotu lādētāju elektroniskajām ierīcēm

23.09.2021. EK sper nozīmīgu soli virzībā uz to, lai samazinātu e-atkritumus un patērētāju neērtības, ko rada daudz un dažādi nesaderīgi elektronisko ierīču lādētāji.  Pēc gadiem ilga darba, kopā ar nozares pārstāvjiem strādājot pie brīvprātīgas pieejas, pēdējā desmitgadē mobilo tālruņu lādētāju veidu skaits ir samazinājies no 30 līdz 3, taču pilnīgs risinājums vēl nav rasts. Komisija […]

Lauksaimniecība: pirmā ES Bioproduktu diena

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija šodien atzīmē pirmo “ES Bioproduktu dienu”, kas iecerēta kā ikgadējs pasākums. Šīs trīs iestādes ir parakstījušas kopīgu deklarāciju, ar kuru 23. septembris noteikts par ES Bioproduktu dienu, ko turpmāk atzīmēs katru gadu. Tas sasaucas ar Rīcības plānu, kā attīstīt bioloģisko ražošanu, kuru Komisija pieņēmusi 2021. gada 25. martā un kurā izziņota iecere šādu dienu organizēt, lai palielinātu […]

Jaunākā Eirobarometra aptauja liecina, ka eiropiešu attieksme pret zinātni un tehnoloģijām ir visnotaļ pozitīva

23.09.2021. publicētā jaunākā Eirobarometra aptauja “Eiropas iedzīvotāju zināšanas un uzskati par zinātni un tehnoloģijām” liecina, ka 9 no 10 ES iedzīvotājiem (86 %) uzskata, ka zinātnes un tehnoloģiju vispārējā ietekme ir pozitīva. Eiropieši domā, ka nākamajos 20 gados mūsu dzīvesveidu pozitīvi ietekmēs virkne tehnoloģiju, kas pašlaik tiek izstrādātas, jo sevišķi, saules enerģija (92 %), vakcīnas un infekcijas slimību […]

EK laiž klajā jaunu “Erasmus+” lietotni, kurā integrēta Eiropas studenta karte

21.09.2021. Eiropas Komisija laida klajā jauno “Erasmus+” lietotni, tādējādi iezīmējot jaunu atskaites punktu programmas “Erasmus+” digitalizācijā. Jaunā lietotne pieejama visās ES valodās. Jaunā lietotne, kas ir pieejama visās ES valodās, katram studentam nodrošinās visā Eiropas Savienībā derīgu digitālu Eiropas studenta karti. Nākotne ir digitāla, un šī atjauninātā lietotne nodrošinās, ka studentiem būs vēl mazāk papīra dokumentu. […]

ES paziņo par papildu 119,5 miljonu eiro lielu atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām 2021. gadā

20.09.2021. Noslēdzoties 2021.gada starptautiskajai Demokrātijas nedēļai, Eiropas Savienība ir paziņojusi par piecām darbībām 119,5 miljonu eiro vērtībā, lai 2021. gadā stiprinātu spēcīgo Eiropas atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē. Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena sacīja: “Demokrātijai ir būtiska nozīme ilgtspējīgā attīstībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā. Tas nozīmē spēcīgas demokrātiskas iestādes, sociālo iekļaušanu un tādu sabiedrību, kurā nodrošināta visu […]

Konferencē par Eiropas nākotni uzmanības centrā – iedzīvotāji

17.09.2021. Pirmā no četrām Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām sākas ar sesiju Strasbūrā, kura ilgs no piektdienas, 2021. gada 17. septembra, līdz svētdienai, 19. septembrim. Paneļdiskusijas ir viens no konferences par Eiropas nākotni pamatelementiem, un tās pulcēs 800 visdažādāko aprindu pilsoņus no visas ES. No 2021. gada septembra līdz 2022. gada janvārim četrās paneļdiskusijās, kurās katrā piedalīsies […]

Priekšsēdētājas fon der Leienas runa par stāvokli Savienībā 2021. gadā

15.09.2021. SAVIENĪBAS DVĒSELES ATMODA Ievads Priekšsēdētāja kungs! Cienītās deputātes! Godātie deputāti! Daudzi cilvēki izjūt, ka viņu dzīve ir apstājusies, kamēr pasaule galvu reibinošā tempā dodas uz priekšu. Notikumi attīstās tik ātri un izaicinājumi ir tik milzīgi, ka reizēm tie ir grūti aptverami. Šajā laikā mēs meklējam savu būtību. Cilvēki domā par savas dzīves jēgu, un […]

Jaunā Eiropas “Bauhaus” paziņojums

Jaunais Eiropas “Bauhaus” pārvērš Eiropas zaļo kursu taustāmās pārmaiņās, kuras uzreiz uzlabo ikdienas dzīvi ēkās, sabiedriskās vietās, kā arī modē vai mēbelēs. Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas mērķis ir radīt jaunu dzīvesveidu, kas ilgtspēju salāgo ar labu dizainu, kam vajadzīgs mazāk oglekļa dioksīda un kas ir iekļaujošs un cenas ziņā pieejams visiem, vienlaikus respektējot Eiropā un […]

Eiropas Komisija ierosina “Digitālās desmitgades ceļu”

15.09.2021. EK ierosināja “Digitālās desmitgades ceļu” – konkrētu plānu, kā līdz 2030. gadam panākt mūsu sabiedrības un ekonomikas digitālo pārkārtošanos. Ierosinātais “Digitālās desmitgades ceļš” ES vērienīgos digitālos plānus 2030. gadam pārvērtīs konkrētā īstenošanas mehānismā. Tas izveidos tādu pārvaldības satvaru, kura pamatā būs ikgadējs sadarbības mehānisms ar dalībvalstīm, lai ar to Savienības līmenī sasniegtu 2030. gada digitālās desmitgades mērķrādītājus digitālo […]

Valsts atbalsts: EK apstiprina Latvijas programmu 1,8 miljonu eiro apmērā koronavīrusa uzliesmojuma skarto lopkopju atbalstam

10.09.2021. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 1,8 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu, kas atbalstīs lauksaimniekus, kuri darbojas koronavīrusa uzliesmojuma skartajā liellopu audzēšanas nozarē. Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Saskaņā ar programmu atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā. Šīs programmas mērķis ir mazināt apgrozāmo līdzekļu trūkumu, ko izjūt atbalsta saņēmēji, un novērst daļu no zaudējumiem, kas […]

Next Generation EU: Eiropas Komisija Latvijai izmaksā priekšfinansējumu 237 miljonu eiro apmērā

10.09.2021. Eiropas Komisija šodien Latvijai izmaksāja priekšfinansējumu 237 miljonus eiro, kas atbilst 13 % no valsts finanšu piešķīruma kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā. Priekšfinansējuma maksājums palīdzēs uzsākt Latvijas atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto svarīgāko investīciju un reformu pasākumu īstenošanu. Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Latvijas atveseļošanas un noturības plānā iekļauto investīciju un reformu […]

2021. gada stratēģiskās prognozēšanas ziņojums. ES ilgtermiņa spēju un rīcības brīvības stiprināšana

08.09.2021. EK pieņēma otro ikgadējo stratēģiskās prognozēšanas ziņojumu “ES spējas un rīcības brīvība”. Šajā paziņojumā izklāstīta uz nākotni vērsta un daudzdisciplīnu perspektīva attiecībā uz ES atvērto stratēģisko autonomiju arvien daudzpolārākā un arvien vairāk apstrīdētā globālajā kārtībā. Komisija ir noteikusi četras galvenās globālās tendences, kas ietekmē ES spējas un rīcības brīvību: klimata pārmaiņas un citas vides problēmas; […]

Jauna Eiropas pilsoņu iniciatīva

08.09.2021. Eiropas Komisija nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Kopējās tirdzniecības politikas atbilstības nodrošināšana ES Līgumiem un starptautiskajām tiesībām”. Iniciatīvas organizatori aicina EK “ierosināt kopējai tirdzniecības politikai atbilstošus tiesību aktus, lai neļautu ES tiesību subjektiem importēt ražojumus, kuru izcelsme ir nelikumīgās apmetnēs okupētajās teritorijās, un eksportēt ražojumus uz šādām teritorijām, lai saglabātu iekšējā tirgus integritāti un […]

Sākas pieteikšanās ES jauno tulkotāju konkursam

02.09.2021. Lai dotu skolēniem iespēju sacensties ar vienaudžiem visā ES, skolas var reģistrēties tiešsaistē no 2. septembra plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika). Šogad skolēniem būs jātulko teksti par tematu “Pa īstajām sliedēm uz zaļāku nākotni”. Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns: “Konkursa mērķis ir iedvesmot jauniešus interesēties par tulkotāju karjeru un kopumā veicināt valodu apguvi. Šis temats atbilst […]

Eiropas Dzelzceļa gads. Eiropas savienošanas ekspresis dodas ceļā

02.09.2021. no Lisabonas stacijas izbrauks īpašs vilciens — “Eiropas savienošanas ekspresis”, kas ir daļa no Eiropas Dzelzceļa gada (2021) pasākumu programmas. Piecu nedēļu brauciena laikā tas pieturēs vairāk nekā 100 pilsētās, līdz 7. oktobrī ieradīsies Parīzē. Sākot ceļojumu Lisabonā un beidzot to Parīzē, vilciens pieturēs Ļubļanā, kas būs ievērojama pietura, jo tādējādi tiks savienotas ES Padomes prezidentvalstis Portugāle, Slovēnija un […]