Laipni lūgti Ziemeļvalstu literatūras nedēļā!

Centrs Europe Direct Gulbene un Alūksnes novada bibliotēka aicina sākumskolas vecuma skolēnus uz Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas aktivitātēm! Kopā lasīsim un iepazīsim zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnas palaidnīgos grāmatu varoņus un zviedru rakstnieces, mākslinieces Gunillas Bergstremas grāmatu varoni Alfonu Obergu, kā arī nedaudz ielūkosimies Ziemeļvalstu dabas bagātībās! Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības “Norden” […]

CulturEU: Komisija pastiprina atbalstu kultūras nozarei, publicējot tiešsaistes rokasgrāmatu par ES finansējumu

29.11.2021. Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu interaktīvu rokasgrāmatu, kurā apkopotas visas finansējuma iespējas, kas kultūras un radošajām nozarēm pieejamas ES līmenī. CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks […]

Koronavīruss: Komisija ierosina stiprināt drošas ceļošanas ES koordināciju

26.11.2021. Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt noteikumus par drošas un brīvas pārvietošanās ES koordināciju, kuri tika ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Kopš vasaras vakcinācijas aptvere ir ievērojami pieaugusi, un ir veiksmīgi ieviests ES digitālais Covid sertifikāts; līdz šim ir izsniegti vairāk nekā 650 miljoni eksemplāru. Vienlaikus epidemioloģiskā situācija ES turpina attīstīties, dažas dalībvalstis veic papildu pasākumus sabiedrības […]

Programma “LIFE”: vairāk nekā 290 miljoni eiro ES finansējuma projektiem dabas, vides un klimatrīcības jomā

25.11.2021. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi investīciju paketi vairāk nekā 290 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti 132 jauniem vides un klimata pasākumu programmas “LIFE” projektiem. Šis ES finansējums mobilizēs investīcijas pavisam 562 miljonu eiro apmērā, un projekti tiks īstenoti gandrīz visās dalībvalstīs. Jaunie “LIFE” projekti palīdzēs Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu pasaules daļu, līdz 2030. gadam panāks, ka Eiropas biodaudzveidība sāk atjaunoties, un veicinās ES zaļo […]

Programma “ Erasmus+”: gandrīz 3,9 miljardi eiro 2022. gadā mobilitātei un sadarbībai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

24.11.2021. Pēc 2022. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2022. gada programmu “Erasmus+”. Ar lielāku budžetu nākamajam gadam, kas būs gandrīz 3,9 miljardi eiro, programma “Erasmus+” turpinās piedāvāt iespējas studijām ārzemēs, praksei, māceklībai un darbinieku apmaiņai, kā arī atbalstīs pārrobežu sadarbības projektus dažādās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Papildus vispārējam […]

Programma “ Erasmus+”: gandrīz 3,9 miljardi eiro 2022. gadā mobilitātei un sadarbībai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

24.11.2021. Pēc 2022. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2022. gada programmu “Erasmus+”. Ar lielāku budžetu nākamajam gadam, kas būs gandrīz 3,9 miljardi eiro, programma “Erasmus+” turpinās piedāvāt iespējas studijām ārzemēs, praksei, māceklībai un darbinieku apmaiņai, kā arī atbalstīs pārrobežu sadarbības projektus dažādās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Papildus vispārējam […]

Konferences par Eiropas nākotni paneļdiskusijas. Eiropieši veiksmīgi diskutē tiešsaistē 24 valodās

22.11.2021. Konferences par Eiropas nākotni paneļdiskusijas, kurās piedalās Eiropas iedzīvotāji, irunikāls un vērienīgs līdzdalības demokrātijas pasākums. Konference tiek īstenota 2021.–2022. gadā, un šā gada novembrī ir sācies tās otrais posms. Novembra sākumā tiešsaistē risinājās divas paneļdiskusijas; katrā no tām piedalījās aptuveni 200 eiropiešu, kuri 24 valodās apsprieda Eiropas nākotni. Tas notika pirmoreiz pasaulē — un… notika veiksmīgi! […]

Latvija: Studenti caur ALTUM saņems pieejamus Eiropas atbalstītus studiju kredītus

17.11.2021. Paredzams, ka studenti un citi izglītojamie Latvijā gūs labumu no jaunas Eiropas Investīciju fonda pretgarantijas ALTUM, nodrošinot pieejamus aizdevumus studiju izmaksu segšanai. Garantiju programmu atbalsta „Prasmju un izglītības garantiju pilotprogramma” Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros, kas ir Investīciju plāna Eiropai galvenais pīlārs. Paredzams, ka līdz 13 500 studentu un citu izglītojamo Latvijā varēs saņemt […]

Eiropas Solidaritātes korpuss: vairāk nekā 138 miljoni eiro jauniešu brīvprātīgā darba atbalstam 2022. gadā

17.11.2021. Eiropas Komisija izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 2022. gadam. Eiropas Solidaritātes korpuss ir ES programma jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes aktivitātēs dažādās jomās – sākot no palīdzības grūtībās nonākušiem cilvēkiem un beidzot ar atbalstu rīcībai veselības un vides jomā – visā ES un ārpus tās. Šis uzaicinājums arī paredz iespēju dalībniekiem piedalīties humānās […]

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2021. gadā

12.11.2021. Eiropas Komisija publicē 2021. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultātus, kas atspoguļo ES dalībvalstīs panākto digitālās konkurētspējas jomā tādās jomās kā cilvēkkapitāls, platjoslas savienojamība, ciparsignālu tehnoloģiju pārņemšana uzņēmumos un digitālie publiskie pakalpojumi. DESI 2021. gada ziņojumos pārsvarā ir 2020. gada pirmā vai otrā ceturkšņa dati, kas dod daļēju ieskatu galvenajās norisēs digitālajā ekonomikā un […]

Eiropas Veselības savienība: zaļā gaisma diviem jauniem Covid-19 terapijas līdzekļiem

11.11.2021. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sniedza pozitīvu atzinumu par “Ronapreve” un “Regkirona” — diviem Covid-19 terapijas līdzekļiem, kurus Komisija Covid-19 Terapijas līdzekļu stratēģijas skatījumā atzinusi par daudzsološiem. Tos abus paredzēts izmantot infekcijas agrajās stadijās, un to pamatā ir monoklonālas pretvīrusu antivielas. Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu, atzinīgi vērtēdama šos būtiskos panākumus, kas panākti šīs stratēģijas […]

EK no programmas “Digitālā Eiropa” paredz gandrīz 2 miljardu eiro investīcijas digitālās pārkārtošanās veicināšanai

10.11.2021. Eiropas Komisija programmas “Digitālā Eiropa” īstenošanai ir pieņēmusi trīs darba programmas, kurās izklāstīti mērķi un konkrētas tematiskās jomas, kuras kopā saņems finansējumu 1,98 miljardu eiro apmērā. Šis pirmais darba programmu kopums paredz stratēģiskās investīcijas, kam būs svarīga nozīme, lai sāktu īstenot Komisijas mērķus Eiropas digitālās desmitgades izvēršanai. Programmas “Digitālā Eiropa” mērķis ir stiprināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti un nodrošināt digitālo […]

EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums par stāvokli uz Polijas un Baltkrievijas robežas

08.11.2021. EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums par stāvokli uz Polijas un Baltkrievijas robežas: Baltkrievijai ir jābeidz apdraudēt cilvēku dzīvību. Migrantu instrumentalizēšana politiskiem nolūkiem ir nepieņemama.  Baltkrievijas iestādēm jāsaprot, ka, ciniski instrumentalizējot migrantus, lai tādi izdarītu spiedienu uz Eiropas Savienību, tām neļaus panākt savus mērķus. Es runāju ar Polijas premjerministru Mateušu Moravecki, Lietuvas premjerministri […]

Eiropas Komisija paziņo par solījumu piešķirt 1 miljardu eiro pasaules mežu aizsardzībai

02.11.2021. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena  ANO 26. Klimata pārmaiņu konferencē (COP26) Glāzgovā paziņoja par 1 miljardu eiro kā Eiropas Savienības ieguldījumu pasaules mežu aizsardzības finansējuma saistībās. Šī 5 gadu atbalsta pakete no ES budžeta palīdzēs partnervalstīm aizsargāt, atjaunot un ilgtspējīgi apsaimniekot mežus visā pasaulē un īstenot Parīzes nolīgumu. Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: Meži ir Zemes […]

Digitālās piektdienas. Praktisko padomu stundas.

Alūksnes pilsētas bibliotēka un centrs Europe Direct Gulbene aicina Jūs pilnveidot savas digitālās prasmes un pieteikties individuālām konsultācijām/apmācībām!Lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu, norādot Jums nepieciešamo apmācību/konsultāciju tēmu! Konsultācijas tiks sniegtas attālināti, izmantojot Jūsu izvēlēto tiešsaistes rīku, un klātienē pēc 15.11.2021., ja valstī noteiktie ierobežojumi to atļaus.Konsultācijām pieteikties, zvanot 29125072 (Antons) vai rakstot antons.balodis@aluksne.lv un vienojoties par […]