Eiropas Vēža uzveikšanas plāns: Komisija izveido zināšanu centru cīņai pret vēzi

30.06.2021. Eiropas Komisija sāk Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pirmo pamatiniciatīvu — Vēža zināšanu centru. Šis zināšanu centrs ir jauna tiešsaistes platforma, kurā vāks pierādījumus un koordinēs rīcību pret galveno nāves cēloni Eiropā līdz 65 gadus vecu cilvēku vidū. Tas kartēs jaunākos pierādījumus par vēzi, nodrošinās veselības aprūpes pamatnostādnes un kvalitātes nodrošināšanas shēmas, kā arī sekos līdzi saslimstībai ar vēzi un […]

EK gatavojas nākt klajā ar ierosinājumu pakāpeniski atteikties no lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas sprostos

30.06.2021. Eiropas Komisija nolēma pozitīvi reaģēt uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) “Neturi būrī!”, kas ir sestā sekmīgā iniciatīva, ko atbalstījis vairāk nekā 1 miljons pilsoņu visā ES. Savā atbildē Komisija izklāsta plānus līdz 2023. gadam nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, ar ko aizliedz vairāku sugu lauksaimniecības dzīvniekus turēt sprostos. Priekšlikums būs daļa no pašlaik notiekošās dzīvnieku labturības […]

Darba aizsardzība mainīgajā darba pasaulē

Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik darba aizsardzība ir svarīga darba ņēmēju veselības pasargāšanai, mūsu sabiedrības funkcionēšanai un svarīgu ekonomikas un sociālo darbību nepārtrauktības nodrošināšanai. Šajā kontekstā EK 28.06.2021. atkārtoti apliecina savu apņemšanos atjaunināt darba aizsardzības noteikumus, pieņemot ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2021. līdz 2027. gadam. Tajā izklāstīti galvenie pasākumi, kas nepieciešami, lai […]

EK ierosina koordinētus pasākumus kultūras un radošo nozaru drošai atkalatvēršanai

29.06.2021. Eiropas Komisija publicēja ES pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt darbību drošu atsākšanu kultūras un radošajās nozarēs visā ES. Laikā, kad epidemioloģiskā situācija uzlabojas un vakcinācijas kampaņu temps pieaug, dalībvalstis pakāpeniski atver kultūras pasākumu norises vietas un atsāk pasākumus. Šodienas pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt koordinētu pieeju atbilstoši konkrētajiem valsts, reģionālajiem un vietējiem apstākļiem. Paredzams, ka tās […]

PVN: jauni e-komercijas noteikumi ES atvieglos dzīvi tirgotājiem un radīs lielāku skaidrību patērētājiem

1. jūlijā stāsies spēkā jauni noteikumi par pievienotās vērtības nodokli (PVN), ko piemēro, iepērkoties tiešsaistē. To mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, vienkāršot e-komercijas pārrobežu darījumus un pircējiem visā ES palīdzēt labāk saprast cenu uzbūvi un veikt savu izvēli kā patērētājiem. ES PVN sistēma pēdējoreiz tika pārstrādāta 1993. gadā, un pēdējos gados tai […]

Par taisnīgāku, zaļāku, elastīgāku kopējo lauksaimniecības politiku

Eiropas Parlamenta un Padomes 25.06.2021. panāktā provizoriskā politiskā vienošanās par jauno kopējo lauksaimniecības politiku paver ceļu uz taisnīgāku, zaļāku, dzīvniekiem draudzīgāku un elastīgāku KLP. No 2023. gada janvāra īstenojamas vērienīgākas vidiskās un klimatiskās ieceres, kas pieskaņotas zaļā kursa mērķiem. Jaunā KLP nodrošinās arī taisnīgāku KLP atbalsta sadalījumu, it sevišķi mazām un vidējām ģimenes saimniecībām un gados […]

Eiropas Ombuds: jauni noteikumi Eiropas iedzīvotāju aizsardzībai pret sliktu pārvaldību

Eiropas Parlaments, saņēmis piekrišanu no Padomes un labvēlīgu atzinumu no Komisijas, ir pieņēmis uzlabotus noteikumus par Ombuda pienākumiem. Jaunā regula piešķir jaunas pilnvaras Eiropas Ombudam. Jaunajos noteikumos Ombuda pienākumi ir saskaņoti ar Lisabonas līguma normām. Ombuds varēs pēc savas iniciatīvas sākt izmeklēšanu, ja konstatētie fakti liecinās, ka tas ir nepieciešams, un ieteikt risinājumus izmeklēšanā atklātajām problēmām, […]

ES kiberdrošība

23.06.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar redzējumu par jaunas Kopējas kibervienības izveidi nolūkā apkarot nopietnus kiberincidentus, kuri arvien biežāk ietekmē sabiedriskos pakalpojumus un uzņēmumu un iedzīvotāju dzīvi visā Eiropas Savienībā. Kiberuzbrukumu skaits, apmērs un sekas palielinās, būtiski ietekmējot mūsu drošību, tāpēc kiberdrošības jomā vēl vairāk ir nepieciešami progresīvi un koordinēti reaģēšanas pasākumi. Visiem relevantajiem ES aktoriem jābūt […]

“NextGenerationEU”: EK apstiprina Latvijas atveseļošanas un noturības plānu 1,8 miljardu eiro apmērā

22.06.2021. Eiropas Komisija pozitīvi novērtēja Latvijas atveseļošanas un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, lai ES no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) izmaksātu dotācijas 1,8 miljardu EUR apmērā. Šis finansējums palīdzēs īstenot būtiskas investīcijas un reformas, kas aprakstītas Latvijas atveseļošanas un noturības plānā. Tās būs izšķirošas, lai Latvija no Covid-19 pandēmijas atgūtos […]

EK ieguldīs 14,7 miljardus eiro no “Apvāršņa Eiropas”, lai Eiropa kļūtu veselīgāka, “zaļāka” un vairāk digitalizēta

Komisija ir pieņēmusi “Apvāršņa Eiropas” galveno darba programmu 2021.–2022. gadam, kur izklāstīti mērķi un specifiskas tematiskās jomas, kas kopā saņems 14,7 miljardu EUR finansējumu. Šie ieguldījumi palīdzēs paātrināt “zaļo” un digitālo pārkārtošanos un veicinās ilgtspējīgu tautsaimniecības atlabšanu pēc koronavīrusa pandēmijas un ES noturību turpmākās krīzēs. Tie atbalstīs Eiropas pētniekus ar stipendijām, apmācību un apmaiņām, veidos labāk savienotas un […]

Iesaisties savas, Latvijas un Eiropas nākotnes veidošanā!

Darbu sākusi Konference par Eiropas nākotni, kas ir unikāla iespēja visas Eiropas, tai skaitā arī Latvijas, iedzīvotājiem paust savu viedokli par ES problēmām, prioritātēm, to, ko viņi gaida no Eiropas Savienības nākotnē. Trīs vadošās institūcijas – Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija – ir apņēmušās uzklausīt iedzīvotājus un ņemt vērā viņu sniegtos ieteikumus. To […]

No pandēmijas izkļūsim spēcīgāki un mācīsimies no pieredzes

15.06.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar Paziņojumu par agrīnajām atziņām, kas pēdējo 18 mēnešu laikā gūtas no Covid-19 pandēmijas, un uz tā pamata ES un dalībvalstis valstis var uzlabot savu rīcību. Tas palīdzēs labāk prognozēt sabiedrības veselības riskus un sekmēt ārkārtas rīcības plānošanu, kā rezultātā visos līmeņos tiks panākta ātrāka un efektīvāka kopīgā reakcija. Ir desmit atziņas par […]

ES paver ceļu ES digitālajam Covid sertifikātam

Trīs ES iestāžu – Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas – priekšsēdētāji 14.06.2021. piedalījās regulas par ES digitālo Covid sertifikātu oficiālajā parakstīšanas ceremonijā, tādējādi iezīmējot likumdošanas procesa beigas. ES digitālā Covid sertifikāta mērķis ir atvieglot Covid-19 pandēmijas laikā drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Visiem Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības brīvi pārvietoties – arī bez sertifikāta, taču sertifikāts […]

Konferences par Eiropas nākotni sarunu cikla atklāšana “Nākotne ir Tavās rokās”

Konference par Eiropas nākotni ir Eiropas Savienības institūciju – Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas – iniciatīva, lai uzklausītu iedzīvotājus un to ieteikumus pārvērstu reālos Eiropas Savienības darba uzlabojumos. Konference tika atklāta 9. maijā, Eiropas dienā, un līdz šim jau vairāk nekā 16 000 eiropiešu ir nākuši klajā ar idejām Konferences digitālajā platformā […]

ES 2022. gada budžets – paātrināt Eiropas atveseļošanu un virzīties uz zaļu, digitālu un noturīgu nākotni

Eiropas Komisija 08.06.2021. ierosināja ES 2022. gada budžetu 167,8 miljardu eiro apmērā, kas tiks papildināts ar dotācijām aptuveni 143,5 miljardu eiro apmērā NextGenerationEU ietvaros. To apvienotā jauda mobilizēs ievērojamas investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu, garantētu ilgtspēju un radītu darbvietas. Prioritāte tiks piešķirta zaļajiem un digitālajiem izdevumiem, lai Eiropa būtu noturīgāka un gatava nākotnei. ES budžeta komisārs Johanness Hāns teica: […]

Sāk piemērot jaunus ES autortiesību noteikumus, kas būs izdevīgi satura veidotājiem, uzņēmumiem un patērētājiem

Jaunā Autortiesību direktīva digitālajā laikmetā aizsargā radošumu un dod konkrētus labumus iedzīvotājiem, radošajām industrijām, presei, pētniekiem, pedagogiem un kultūras mantojuma iestādēm visā ES. Tajā pašā laikā, pateicoties jaunajai Televīzijas un radio programmu direktīvai, Eiropas raidorganizācijām noteiktas programmas, ko tās piedāvā ar tiešsaistes pakalpojumiem, būs vieglāk darīt pieejamas pāri robežām. Turklāt EK ir izdevusi norādījumus par jaunās Autortiesības direktīvas 17. pantu, kurš […]

Uzticama un aizsargāta digitālā identitāte visiem eiropiešiem

03.06.2021. Eiropas Komisija ierosinājusi ieviest Eiropas digitālās identitātes satvaru, kas būs pieejams visiem ES pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Nospiežot pogu tālruņa ekrānā, iedzīvotāji varēs pierādīt savu identitāti un kopīgot elektroniskos dokumentus, kas glabāsies Eiropas digitālās identitātes makā. Tiešsaistes pakalpojumus viņi varēs saņemt ar savas valsts digitālo identifikāciju, kas būs atzīta visā Eiropā. Ļoti lielām […]

Ceļā uz spēcīgāku un noturīgāku Šengenas zonu

Eiropas Komisija 02.06.2021. nāk klajā ar jaunu stratēģiju, kuras mērķis ir padarīt pasaulē lielāko brīvas ceļošanas zonu – Šengenas zonu – spēcīgāku un noturīgāku. Šengenas zonā dzīvo vairāk nekā 420 miljoni cilvēku, un tā ietver 26 valstis. Iekšējo robežu kontroles atcelšana starp Šengenas valstīm ir eiropeiskās dzīvesziņas neatņemama sastāvdaļa: gandrīz 1,7 miljoni cilvēku dzīvo vienā Šengenas […]

Lielākā daļa Eiropas peldūdeņu atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem

01.06.2021. publicētais ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2020. gadā gandrīz 83 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Jaunākais novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 2020. gadā veikto 22 276 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Tās ir ES dalībvalstu, Albānijas un Šveices peldvietas, kas […]

ES digitālais Covid sertifikāts

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē 23.05.2021. panākto provizorisko politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par regulu, ar ko reglamentē ES digitālo Covid sertifikātu. Tas nozīmē, ka sertifikāta (iepriekš saukts par digitālo zaļo sertifikātu) izstrāde ir uz pareizā ceļa, lai tas būtu gatavs jūnija beigās, kā plānots. Šodien panāktā vienošanās ir tapusi rekordīsā laikā — tikai […]