Eiropas zaļais kurss: Komisija ierosina jaunu stratēģiju ES mežu aizsardzībai un atjaunošanai

16.07.2021. Eiropas Komisija pieņēma jauno ES meža stratēģiju 2030. gadam, kas ir Eiropas zaļā kursa pamatiniciatīva, kuras pamatā ir ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam.  Stratēģija sekmē to pasākumu kopumu, kas ierosināti, lai Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vismaz par 55 % un 2050. gadā – klimatneitralitāti. Tā arī palīdz ES pildīt savu apņemšanos veicināt oglekļa piesaisti […]

Eiropas zaļais kurss: EK ierosina pārveidot ES ekonomiku un sabiedrību klimata mērķu sasniegšanai

14.07.2021. Eiropas Komisija pieņēma tiesību aktu priekšlikumu paketi, ar ko ES klimata, enerģētikas, zemes izmantošanas, transporta un nodokļu politiku pielāgo tā, lai līdz 2030. gadam samazinātu siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Bez šāda emisiju samazinājuma nākamajā desmitgadē Eiropai neizdosies līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo pasaules daļu un Eiropas […]

ES un Ukraina sāk stratēģisko partnerību izejvielu jomā

13.07.2021. ES un Ukraina ir uzsākušas stratēģisku partnerību izejvielu jomā, lai panāktu izejvielu un akumulatoru vērtības ķēžu ciešāku integrāciju. Priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs un Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs īpašā augsta līmeņa konferencē parakstīja saprašanās memorandu, kas ir partnerības pamatā. Stratēģiskā partnerība ar Ukrainu ietvers darbības visā primāro un sekundāro kritiski svarīgo izejvielu un akumulatoru vērtības ķēdē, un saskaņā ar ES Kritiski svarīgo izejvielu […]

311 miljoni eiro Vācijai, Francijai un Latvijai zaļās un digitālās pārejas īstenošanai

Eiropas Komisija Vācijai, Francijai un Latvijai kopumā piešķirs 311 miljonus eiro, mainot četras Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas REACT-EU ietvaros. Šie darbības programmu grozījumi palīdzēs konkrētajām dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un veicināt taisnīgu zaļo un digitālo atveseļošanu.             Vācijā Šlēsvigā-Holšteinā 35 miljoni eiro tiks ieguldīti veselības nozares stiprināšanā, paplašinot […]

Nodokļu politika – panākta vēsturiska pasaules mēroga vienošanās ar mērķi nodrošināt taisnīgāku nodokļu uzlikšanu daudznacionāliem uzņēmumiem

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē vēsturisko pasaules mēroga vienošanos, ko 10.07.2021. apstiprināja G20 valstu finanšu ministri un centrālo banku vadītāji un kas nodrošinās taisnīgumu un stabilitāti starptautiskajā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmā. Šī nepieredzētā vienprātība veicinās starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pilnīgu reformu. Tā ietvers nodokļu uzlikšanas tiesību pārdali, kas nozīmēs, ka pasaules lielākajiem uzņēmumiem būs jāmaksā […]

2021. gada vasaras ekonomikas prognoze — atkalatvēršana sekmē ekonomikas atveseļošanu

Saskaņā ar prognozi Eiropas ekonomika atgūsies ātrāk, nekā iepriekš tika paredzēts, jo ekonomikas aktivitāte gada pirmajā ceturksnī bija lielāka par cerēto un labāka situācija veselības jomā bija iemesls tam, ka otrajā ceturksnī straujāk tika atviegloti pandēmijas kontroles ierobežojumi. Straujāka ekonomikas izaugsme, jo atsākas ekonomiskā darbība un uzlabojas noskaņojuma rādītāji. Saskaņā ar starpposma 2021. gada vasaras ekonomikas […]

Eirobarometra aptauja: eiropieši par pasaulē nozīmīgāko problēmu atzinuši klimata pārmaiņas

Kā liecina jauna 05.07.2021.  publicēta Eirobarometra aptauja, eiropieši par pasaulē nozīmīgāko problēmu atzinuši klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņas par nopietnu problēmu uzskata vairāk nekā deviņi no desmit aptaujātajiem (93 %), bet par ļoti nopietnu problēmu – gandrīz astoņi no desmit respondentiem (78 %). Uz jautājumu, kura problēma pasaules mērogā, viņuprāt, ir pati nozīmīgākā, vairāk nekā ceturtdaļa respondentu (29 %) izvēlējās […]

REACT-EU: 311 miljoni eiro Vācijai, Francijai un Latvijai zaļās un digitālās pārejas īstenošanai

Eiropas Komisija Vācijai, Francijai un Latvijai kopumā piešķirs 311 miljonus eiro, mainot četras Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas REACT-EU ietvaros. Šie darbības programmu grozījumi palīdzēs konkrētajām dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un veicināt taisnīgu zaļo un digitālo atveseļošanu. Vācijā Šlēsvigā-Holšteinā 35 miljoni eiro tiks ieguldīti veselības nozares stiprināšanā, paplašinot […]

Eiropas Savienībā sāk darboties ES digitālais Covid sertifikāts

No 01.07.2021. sāk piemērot regulu par ES digitālo Covid sertifikātu. Tas nozīmē, ka ES pilsoņi un iedzīvotāji tagad varēs iegūt savus digitālos Covid sertifikātus, kas būs pārbaudāmi visā ES. 21 ES dalībvalsts, kā arī Norvēģija, Islande un Lihtenšteina jau ir sākušas izsniegt sertifikātus pirms paredzētā termiņa. Paužot gandarījumu par ES digitālā Covid sertifikāta izmantošanas sākumu, Komisijas priekšsēdētāja Urzula […]